Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2017  /  Msza pogrzebowa

Msza pogrzebowa

 30 kwietnia w wieku 77 lat odeszła do Domu Ojca śp. Irena Wicińska, wiceprezes Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze przez ostatnie 18 lat. Oddana matka, żona, nauczycielka, wychowawca i katechetka.

Od ślubowania sodalicyjnego złożonego w 1988 roku całym sercem zaangażowana była w życie i działalność wspólnoty sodalicyjnej przy Jasnej Górze. Oprócz funkcji wiceprezesa, przez szereg lat pełniła obowiązki kronikarza oraz opiekuna róży różańcowej jasnogórskich sodalisów. Uczestniczyła w zjazdach delegatów i pielgrzymkach ogólnopolskich SM na Jasną Górę oraz pracach diecezjalnej rady ruchów.

Pogrzeb odbędzie się w sobotę 6 maja. Msza pogrzebowa w kościele pw. św. Józefa na częstochowskim Rakowie rozpocznie się o godzinie 13:00, a po niej odprowadzenie ciała zmarłej  na Cmentarz św. Józefa na Rakowie.

Wszystkie sodaliski i sodalisów, a także księży moderatorów prosimy o modlitwę w intencji zmarłej Pani Ireny.