Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2017  /  Nowy zarząd Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze

Nowy zarząd Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze

 Sodalicja Mariańska przy Jasnej Górze wybrała 12 marca swój nowy zarząd. Oto jego skład:

Prezes - Teresa Moś,
Wiceprezes: Irena Wicińska,
Sekretarz: Paulina Fiegel,
Skarbnik: Lidia Dawid,

Komisja Rewizyjna:
Wojciech Kulawiak (Przewodniczący),
Wanda Andryszczak (zastępca przewodniczącego)
Maria Trepka.

Zostało też podjętych szereg uchwał o zmianach w statucie, które wejdą w życie po zatwierdzeniu przez metropolitę częstochowskiego ks. abp. Wacława Depo.