Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2017  /  Zespół Szkół Katolickich im. Jana Długosza we Włocławku

Zespół Szkół Katolickich im. Jana Długosza we Włocławku

 4 marca, w Zespole Szkół Katolickich im. Jana Długosza we Włocławku, podczas uroczystej Eucharystii odpustowej ku czci św. Kazimierza, patrona kaplicy szkolnej, członkowie uczniowskiej Sodalicji Mariańskiej odnowili swoje przyrzeczenia sodalicyjne, a dwie osoby złożyły ślubowania sodalicyjne. Do grona sodalisów przystąpili uczniowie: Andrzej Kowalski  z klasy IIIB  LO i Grzegorz Morawski z klasy IIA LO.

Msza Święta dla całej społeczności  Zespołu Szkół Katolickich  była celebrowana w ramach obchodów XV Dni Kultury Chrześcijańskiej. W homilii ks. prałat Kazimierz Grabowski, nawiązując do treści Ewangelii, zwrócił uwagę na konieczność nieustannego trwania przy Chrystusie, w czym pomaga wypełniana przez szkołę katolicką chrześcijańska misja wychowania.

Pogratulował też uczniom wyboru tak wspaniałej szkoły, która tradycją, zasadami wychowania i przekazywanymi wartościami kształtuje młodego człowieka i przygotowuje do dalszej, niełatwej we współczesnym świecie drogi.

Po Komunii Świętej nastąpiło poświęcenie pięknej figury św. Kazimierza Królewicza, którą ks. prał. Kazimierz Grabowski przekazał jako dar do szkolnej kaplicy Szkół Długosza.