Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2016  /  Życzenia na Boże Narodzenie

Życzenia na Boże Narodzenie

 Drogie Sodaliski i Sodalisi!
 

Tradycyjnie w grudniu duchowo łączymy się z Wami we wspólnym oczekiwaniu na przyjście Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Pragniemy Wam życzyć, by zbliżający się czas Świąt był okazją, do rozpoznania w Maleńkim Jezusie Oblicza Boga, Którego Miłość nie zna granic. Niech każdy z nas doświadczy, że oto przyszedł na ziemię Ten,  Który zechciał przyjąć ludzkie ciało, złączyć się z nami w naszym cierpieniu, zranieniu i śmierci, wziąć je na Siebie, uleczyć i zbawić.

Zawierzamy Was wstawiennictwu Maryi, od Której uczymy się pełnego pokory i cierpliwości oczekiwania. Ona jest centralną postacią Adwentu. Tak jak mówił papież Franciszek, Matka Boża jest „schodami, które przemierzył Bóg, aby zejść do nas i stać się bliskim i konkretnym". Niech Jej czuła i wierna Obecność pomaga Wam odczytywać w Waszej historii życia i zawiłości dziejów - Miłosierdzie Boga, które trwa nieodwołalnie, z pokolenia na pokolenie. Bo chociaż skończył się już Rok Miłosierdzia, to Boże Miłosierdzie jest nieskończone.

Symbolicznie dzielimy się z Wami opłatkiem - białym symbolem miłości i ogarniamy modlitwą wszystkich Was, Wasze Rodziny i Przyjaciół.

Pamiętamy o Was i dziękujemy za to, że jesteście i swoim życiem dajecie świadectwo wiary w Tego, Który Jest! Dziękujemy za Waszą modlitwę i pracę we wspólnotach sodalicyjnych. Ma ona wielki sens i ogromną wartość w dzisiejszym, pełnym niepokoju i zagubienia świecie. Niech przyszły 2017 rok będzie dla nas wszystkich czasem cierpliwego i owocnego wspinania się ku życiu wiecznemu.

Dużo radości, pokoju i dobrych spotkań z Najbliższymi!