Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2016  /  Wieczór pieśni i utworów patriotycznych

Wieczór pieśni i utworów patriotycznych

 Wieczór pieśni i utworów patriotycznych w wykonaniu uczniów Katolickiego Zespołu Edukacyjnego Federacji SM w Polsce odbył się 15 listopada w gmachu szkoły przy ul. Ogrodowej w Warszawie.

- Jest to powrót do dawnej tradycji, kiedy to w salonach organizowano koncerty i kiedy gdzieś w lesie, czy w drodze na front, dodawano sobie otuchy śpiewem. Dzisiejszy wieczór ma symbolicznie połączyć dwa różne światy, wydawałoby się nie do pogodzenia: świat zacisza domowego i świat życia na froncie. Tak jak żołnierze z legionów Dąbrowskiego czy Piłsudskiego, albo powstańcy kolejnych pokoleń gromadzili się wokół ogniska, tak i my dziś gromadzimy się przy takim symbolicznym ogniu - tak uczniowie wyjaśniali koncepcję wieczoru.

Repertuar pieśni i utworów, które wykonali uczniowie II klasy gimnazjum, był różnorodny. Od Bogurodzicy, przez Mazurek Dąbrowskiego, Polonezy Chopina i Ogińskiego, pieśni legionowe i powstańcze, aż po utwory z okresu „Solidarności" i lat 90. Uczniowie chcieli bowiem podkreślić, że tożsamość narodowa jest przedmiotem refleksji każdego pokolenia.

Zachęcali zgromadzoną publiczność do wspólnego śpiewu, gdyż większość z prezentowanych pieśni miała charakter masowy, w historii Polski śpiewali je wszyscy dla których nasza Ojczyzna była ważna.

Ważnym punktem uroczystości było ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom Szkolnego Konkursu Pieśni Patriotycznej, który odbył się kilka dni wcześniej. Laureaci po odebraniu nagród wykonali swoje konkursowe pieśni.

Na widowni zasiedli: uczniowie, rodzice, nauczyciele, przedstawiciele Fundacji Szkolnej im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Towarzystwa Przyjaciół Szkoły, Stowarzyszenia Katolików Wojskowych i oczywiście warszawskiej Sodalicji Mariańskiej. Honorowym gościem był Pan Stanisław Uszyński, jedyny żyjący brat współzałożyciela naszych szkół - Ks. Prał. Tadeusza Uszyńskiego.

Patronat medialny nad wydarzeniem objął kwartalnik „Sodalis Marianus".