Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2016  /  Zaproszenie na pielgrzymkę sodalicyjną na Jasną Górę

Zaproszenie na pielgrzymkę sodalicyjną na Jasną Górę

 Bardzo serdecznie zapraszamy na naszą tegoroczną pielgrzymkę sodalicyjną na Jasną Górę, która odbędzie się w sobotę 17 września.

Podziękujemy Bogu i Maryi za dar Chrztu Polski w roku jego 1050 - lecia.

Jednocześnie będziemy świętować dwa jubileusze: 20-lecia Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce i 100-lecia Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej Górze. Początek jak zwykle o godz. 10.00 w Kaplicy Różańcowej na Jasnej Górze. Głównym punktem pielgrzymki będzie o godz. 14.00 Msza Święta dziękczynna z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych w Bazylice Jasnogórskiej pod przewodnictwem metropolity częstochowskiego abp. Wacława Depo. Zapraszamy serdecznie sodaliski, sodalisów wraz z rodzinami i przyjaciółmi! Bardzo nam zależy na Waszej obecności!

Jednocześnie mamy gorącą prośbę o to, żeby, w miarę możliwości, poszczególne sodalicje przybyły ze swoimi sztandarami. Przypominamy także, że w trakcie Mszy św. w Bazylice Jasnogórskiej delegacje sodalicji uroczyście odbiorą światło z Jasnej Góry.

Po raz kolejny podajemy dokładny program pielgrzymki:

Kaplica Różańcowa

10:00     - Modlitwa jubileuszowa na rozpoczęcie pielgrzymki i powitanie

10:20 - Konferencja nt. „Charyzmat sodalicyjny jako owoc chrztu

świętego" - ks. dr Marek Szymula

11:00 - Prezentacja: „Dar Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce"

11:20 - Konferencja: „Rys historyczny Sodalicji Mariańskiej przy Jasnej

Górze" - ks. dr hab. Tomasz Błaszczyk

11:40 - Wprowadzenie do Roku Jubileuszu 300-lecia koronacji Cudownego

Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

11:50 - Komunikaty

12:00 - Anioł Pański

Kaplica Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

13:15 - Nabożeństwo sodalicyjne połączone z przyrzeczeniami i ślubowaniami sodalicyjnymi oraz z jubileuszowym Aktem Zawierzenia Matce Bożej Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce

Bazylika Jasnogórska

14:00 - Msza Święta dziękczynna pod przewodnictwem ks. abp. Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych i przekazaniem światła z Jasnej Góry

Dom Pielgrzyma

15:30 - Agapa