Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2016  /  1050. rocznica Chrztu Polski - rozważania nt. świętości rodzin

1050. rocznica Chrztu Polski - rozważania nt. świętości rodzin

 Świętując Jubileusz 1050. rocznicy Chrztu Polski w kwietniu rozważamy w Sodalicjach Mariańskich temat Rodzina Bogiem silna i modlimy się o świętość rodzin.

W komentarzu do Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego kard. Stefan Wyszyński podkreśla, że małżeństwo musi prowadzić dzieło uświęcenia ludzkości. A dzieje się to przede wszystkim poprzez uświęcenie samych małżonków. „Odnowieni oboje w sakramencie chrztu świętego, teraz otrzymują łaskę stanu małżeńskiego, by z jej pomocą uświęcać siebie, w służbie Ojca życia ludzkości i by uświęcać tych, których Bóg powoła do życia przez ich służbę rodzicielską.(...) Przez sakrament małżeństwa rodzice zwiążą się z Kościołem, jako społecznością widzialną, wejdą w organizm widzialny Kościoła, w którym mają wyznaczone obowiązki. Małżonkowie w Kościele tworzą stan, przez który wchodzą w budowanie społeczności nadprzyrodzonej, tak że każda rodzina katolicka jest komórką Kościoła" - pisze Prymas Tysiąclecia.

Zaznacza również, że „małżeństwo chrześcijańskie dzięki łasce uświęcającej, wysłużonej przez Chrystusa na krzyżu, staje się niejako <małym Kościołem>, w którym rodzice sprawują pierwsze posłannictwo Boże wobec swoich dzieci".