Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2016  /  Rodzina Bogiem silna

Rodzina Bogiem silna

 W Sodalicjach Mariańskich trwa bezpośrednie przygotowanie do Jubileuszu 1050. Rocznicy Chrztu Polski. Zgodnie z zaproponowanym programem formacyjnym w kwietniu będziemy rozważać temat Rodzina Bogiem silna i modlić się o świętość rodzin.

W komentarzu do Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego kard. Stefan Wyszyński wskazał na trzy zobowiązania, które podjęli Polacy w ślubach.

Pierwszym zobowiązaniem jest: stać na straży nierozerwalności małżeńskiej. „Rzecz znamienna - pisze Prymas Tysiąclecia - że katolicki Naród polski, w swojej zdrowej i przeważającej części, uznaje za słuszną naukę Kościoła o nierozerwalności. Ale w życiu codziennym jakże daleko odbiegamy od tej postawy duchowej. I to tak dalece, że głośno potępiamy innych, którzy stargali więzy rodzinne i unieszczęśliwili dzieci, podczas gdy dla siebie zawsze znajdujemy jakieś względy i racje usprawiedliwiające. (...) Pierwszym wymaganiem Ślubów Jasnogórskich jest: przywrócić pokój rodzinie, zaprosić w dom opuszczone żony, skupić rozproszone dzieci, otrzeć łzy płaczących i pokrzywdzonych, dać prawo do radości i ciepła rodzinnego tylu wygnańcom i tułaczom sierocym, błąkającym się po obcych rodzinach, po sierocińcach i domach dziecka".

Drugie zobowiązanie to obrona godności kobiety i matki. Kard. Wyszyński zaznacza, że Kościół dał nam wzór głębokiej czci dla niewiasty, gdy wyniósł na ołtarze Matkę Boga i wpoił w Polaków przywiązanie tak wielkie, iż Polak był zawsze uważany za obrońcę Maryi. „Na każdym kroku widzimy obraz Matki Boga z Dzieciątkiem na ręku. Niechby ten widok zachęcał do zachowania we czci żony i matki własnych dzieci, rodzonej matki, każdej kobiety spotykanej na ulicy czy przy pracy. (...) Pora już na wielki wysiłek, by kobieta - matka mogła spokojnie wypełnić swoje najszczytniejsze i najcięższe zadanie - wychowanie dzieci w ognisku domowym, wolna od konieczności uciążliwej pracy. Warunkiem przywrócenia pokoju rodzinie jest przyznanie czci kobiecie - matce przy ognisku domowym, jest przywrócenie czci każdej kobiecie. Oby widok Matki Boga - Człowieka, dziejowa miłość Narodu do Królowej Polski pomogła nam wypełnić to niezbędne zadanie" - pisze kard. Wyszyński.

Trzecim zobowiązaniem jest czuwać na progu ogniska domowego w duchu Chrystusowego polecenia. Chodzi tu o czuwanie nad nowym życiem, by czuło się bezpieczne, nie było zagrożone w swym istnieniu i by mogło spokojnie się rozwinąć. Czuwać trzeba też, aby rodzina była miejscem budzenia się życia Narodu, a nie śmierci. „Czuwać trzeba nad tym, aby dzieci rodzące się z polskich rodziców czuły, że rodzina jest ich najbardziej pewnym miejscem radości, pokoju i schronienia. Czuwać trzeba nad tym, aby w rodzinie nie było terroru nad słabszymi, aby nie było nieustannego lęku o byt, o własny kąt domowy, aby nie było wystraszonych oczu dziecięcych, sponiewieranych żon, potoków łez, huraganów przekleństw" - podkreśla Prymas Tysiąclecia.