Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2016  /  Poszanowanie życia - rozważania

Poszanowanie życia - rozważania

 W ramach przygotowań do Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski w marcu rozważamy temat Poszanowanie życia od poczęcia do naturalnej śmierci i modlimy się o aktywną troskę o każde życie. Pochylamy się nad tekstem Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego i komentarza do nich napisanego przez Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego. „Cały świat woła głosem wielkim: chcę żyć! Rwie się ku życiu zamarzły potok i zeschła trawa, i nagie drzewo. Rozpaczliwym głosem wołają wszystkie szpitale i kliniki: pozwólcie nam żyć! Ratujcie moje życie!
Cóż dziwnego, że bronimy życia konających do ostatniej chwili.  Zasadniczym prawem etyki lekarskiej jest ratować życie do końca, choćby już nie było żadnej nadziei. Wyrazem prawdziwego postępu jest zwycięstwo życia nad śmiercią, zmniejszenie śmiertelności, przedłużenie życia starców. To Bóg, wiecznie żyjący, wszczepił w nas potężną wolę zachowania życia" - pisze kard. Wyszyński.
Podkreśla, że cała moralność świata, wszystkie jej odcienie, literatura i sztuka, wszystkie kodeksy występują zdecydowanie przeciwko tym, co czynią zamach na życie ludzkie. „Tak wielka jest wartość życia - zauważa Prymas - że Ojciec życia, Bóg najwyższy, zabezpieczył je w ustroju świata w prawie przyrodzonym, w instynkcie samozachowawczym, w Dekalogu, w kodeksach praw wszystkich narodów, w głosie sumienia ludzkiego. Bo idzie przecież o wielkie dobro dla życia doczesnego ludzi, o wielkie dobro dla rodzin i narodów, o wielkie dobro dla życia nadprzyrodzonego, dla Kościoła świętego, ba - nawet dla niebieskiego. Na straży tego dobra stanął sam Chrystus, który zwyciężył śmierć przez Zmartwychwstałego, a Kościołowi swojemu nakazał wiarę w żywot wieczny".