Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2016  /  Bezpośrednie przygotowanie do Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski

Bezpośrednie przygotowanie do Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski

 1 lutego 2016 r. zaczynamy w Sodalicjach Mariańskich bezpośrednie przygotowanie do Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski.

Proponujemy lekturę Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego oraz komentarza do nich napisanego przez Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Materiał ten wydrukowaliśmy w specjalnej, sodalicyjnej publikacji i można go wykorzystać na naszych spotkaniach formacyjnych. „Tak jak przed Milenium Chrztu Polski, Jasnogórskie Śluby były rachunkiem sumienia, tak teraz niech posłużą do refleksji nad naszym zaangażowaniem w ich urzeczywistnianie. Świadomi zobowiązań wynikających z nich, pokornie prosić będziemy Matkę Bożą o łaski do ich realizacji. Podczas XXXV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Sodalicji Mariańskich na Jasną Górę, w obecności ks. abpa Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, odnowimy przyrzeczenia chrzcielne i zawierzymy Matce Bożej Jasnogórskiej naszą pracę" - piszą władze Federacji SM w Polsce.

Przypomnijmy, że w 1956 r. Polacy przyrzekali Matce Najświętszej:

  • uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywiście królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie, w życiu osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym.
  • strzec w duszy polskiej daru łaski, jako źródła Bożego życia, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga, aby cały Naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się Domem Bożym i Bramą Niebios dla pokoleń wędrujących przez polską ziemię, pod przewodnictwem Kościoła katolickiego, do wiecznej Ojczyzny.
  • stać na straży budzącego się życia, walczyć w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelkiego Życia i za najcenniejszy skarb Narodu.
  • stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne, umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci Imienia Bożego, wszczepiać w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec Prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych.
  • wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić go przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską.
  • kroczyć za Słońcem Sprawiedliwości Chrystusem Bogiem naszym, usilnie pracować nad tym, aby w Ojczyźnie naszej wszystkie Dzieci Narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku, dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem Domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących.
  • stoczyć pod Twoim sztandarem najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi, wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości, zdobywać cnoty wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej.
  • ponawiamy śluby Ojców naszych i przyrzekamy, że z wszelką usilnością umacniać i szerzyć będziemy w sercach naszych i w polskiej ziemi cześć Twoją i nabożeństwo do Ciebie.
  • iść w ślady Twoich cnót, Matko - Dziewico i Panno Wierna i z Twoją pomocą wprowadzać w życie nasze przyrzeczenia.