Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2015  /  Jubileusz 100-lecia Jasnogórskiej Sodalicji Mariańskiej

Jubileusz 100-lecia Jasnogórskiej Sodalicji Mariańskiej

 Jasnogórska Sodalicja Mariańska przygotowuje się do jubileuszu 100-lecia swojego istnienia, który przypada w przyszłym roku.

Moderator jasnogórskiej sodalicji o. Marcin Minczyński OSPPE w specjalnym liście z okazji jubileuszu podkreśla, że sodalisi i sodaliski od 100 lat zapisują chlubne karty w historii tego szczególnego miejsca, zarówno przez świadectwo życia wiary, jak i przez zaangażowanie w różne posługi w sanktuarium i dla pielgrzymów.

„My, jako dzisiejsza wspólnota sodalicyjna jesteśmy spadkobiercami tego swego rodzaju dziedzictwa, tego co wypracowały minione pokolenia sodalisów działających tu przed nami. Czy wolno nam to bogactwo zaprzepaścić? Czy możemy być obojętni na to co stanie się z nim w przyszłości? Oczywiście, że nie. Tym bardziej, że - jak przypomina Ojciec Święty Franciszek - świat potrzebuje Nowej Ewangelizacji, potrzebuje świadków wiary, a więc i wspólnot, gdzie będą oni przeżywać swoją wiarę i w niej wzrastać. Niewątpliwie takim miejscem mogą być i dziś wspólnoty sodalicyjne, w których Maryja jest przewodniczką na drodze do Boga, do dojrzałej wiary, do świętości" - pisze o. Minczyński.

Podkreśla, że jubileusz to czas najpierw dziękczynienia Bogu za dar, jakim była i jest wspólnota sodalicyjna na Jasnej Górze oraz dziękczynienia Maryi za Jej Matczyną opiekę i obecność na drodze wiary tych, którzy złożyli Jej sodalicyjne ślubowanie. Nie chodzi jednak tylko o wspomnienia, ale o powtórne odczytanie charyzmatu sodalicyjnego. „Jeżeli Sodalicja Mariańska ma być żywą wspólnotą wiary, której przewodniczką jest Maryja - nie może stać w miejscu, ale trzeba z odwagą i mocą Ducha Świętego odpowiadać na wyzwania, jakie stawia przed nami Bóg i Kościół, wezwania, których celem jest skuteczna i owocna odpowiedź na duchowe potrzeby dzisiejszego człowieka" - tłumaczy o. Minczyński.