Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2015  /  Maryja w sakramencie namaszczenia chorych

Maryja w sakramencie namaszczenia chorych

 Trwa Rok Maryjny w Sodalicjach Mariańskich. Zgodnie z zaproponowanym programem listopad 2015 r. poświęcony jest tematowi: Maryja w sakramencie namaszczenia chorych.

W materiałach formacyjnych o. Emilio de Cardenas podkreśla, że sakrament namaszczenia chorych udziela łaski Ducha Świętego, która wspiera całego człowieka, pobudza ufność do Boga, wzmacnia wobec zakusów złego ducha oraz uwalnia od niepokojów wobec śmierci. Pomaga również człowiekowi mężnie znosić cierpienie, zwalczać grożące mu zło, a także odzyskać zdrowie, jeśli to będzie potrzebne do zbawienia.

„Maryja Matka Kościoła, a więc wszystkich wierzących, towarzyszy nam w każdej chwili - pisze o. Emilio. - Jest zawsze tam, gdzie Jej dzieci. Nie może Jej zabraknąć również przy łóżku chorego. To Ona pierwsza zanosi prośby do Boga o łaskę nawrócenia, o dar sakramentu namaszczenia i oczyszczenia duszy i ciała. Przez wieki, z wdzięczności i miłości nadawano Jej tytuły, np. Matka Nieustającej Pomocy, Wspomożenie Wiernych, Uzdrowienie Chorych, Patronka Dobrej Śmierci, Pośredniczka Łask, Pocieszycielka Strapionych, Matka Boża Nadziei itp. Wskazują one na Jej niezastąpioną rolę w ratowaniu człowieka. Naturalnym jest to, że Matka pochyla się nad dzieckiem słabym i chorym. Liczne wota w sanktuariach maryjnych świadczą o wyproszonych łaskach uzdrowienia duszy i ciała. (...) Towarzysząc nam w chorobie jest także obecna podczas udzielania sakramentu namaszczenia chorych. Wstawiając się do Boga za nami często wyprasza, poprzez ten sakrament, łaskę uzdrowienia."