Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2015  /  Zawiadomienie o śmierci Prezeski poznańskiej SM Aleksandry Krotofil

Zawiadomienie o śmierci Prezeski poznańskiej SM Aleksandry Krotofil

 Sodalicja Mariańska w Poznaniu pw. N.M.P. Królowej Korony Polskiej i bł. Jolanty z żalem i modlitwą zawiadamia o śmierci Prezeski Aleksandry Krotofil. Msza św. zostanie odprawiona w kościele Św. Wojciecha dnia 10 XI 2015 (wtorek), o godz. 11.00. Poprzedzi ją różaniec prowadzony przez sodaliskę Beatę Pryba o godz. 10.30. Pogrzeb odbędzie się na Junikowie o godz. 13.50.

Okres przewodniczenia przez sodaliskę Aleksandrę Krotofil Sodalicji Mariańskiej, erygowanej przy Kaplicy Wieczystej Adoracji w poznańskiej bazylice kolegiackiej, obejmował 15 lat. Był to czas rozkwitu oraz rozległej pracy w zorganizowanych wcześniej pięciu sekcjach.

Niejako podsumowaniem owego trudu stała się uroczystość jubileuszowa, zorganizowana z okazji 25. lecia istnienia poznańskiej Sodalicji Mariańskiej. Świadectwem stały się liczne publikacje, między innymi dwie Księgi Jubileuszowe.

Prezeska do końca swego życia prowadziła malejące już grono sodalisek i sodalisów zgodnie z hasłem: „Per Mariam ad Jesum".

Łączmy się w modlitwie: „O Maryjo, Matko Jezusa i nasza: Otwórz Aleksandrze nieba podwoje. Amen".