Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2015  /  Przygotowania w SM do nadzwyczajnego Roku Świętego Miłosierdzia Bożego

Przygotowania w SM do nadzwyczajnego Roku Świętego Miłosierdzia Bożego

 W Sodalicjach Mariańskich przygotowujemy się do rozpoczynającego się 8 grudnia Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia.

Papież Franciszek w specjalnym liście napisanym w związku z Rokiem Miłosierdzia wyraża pragnienie, aby ten czas był „żywym doświadczeniem bliskości Ojca, niejako dotknięciem ręką Jego czułości, aby wiara każdego wierzącego umocniła się, a tym samym jego świadectwo stawało się coraz bardziej skuteczne".

Ojciec Święty przypomina, że aby uzyskać jubileuszowy odpust wierni powinni odbyć krótką pielgrzymkę do Drzwi Świętych, otwartych w każdej katedrze i w kościołach wyznaczonych przez biskupa diecezjalnego. „Ważne jest, aby ten moment był połączony przede wszystkim z Sakramentem Pojednania i uczestnictwem we Mszy św. oraz refleksją nad miłosierdziem. Konieczne będzie, by tym celebracjom towarzyszyło wyznanie wiary i modlitwa za mnie oraz w intencjach, które noszę w sercu dla dobra Kościoła i całego świata" - pisze Franciszek.

Osoby starsze, chore i samotne, które nie będą mogły wyjść z domu i udać się do Drzwi Świętych, również mają możliwość uzyskania jubileuszowego odpustu. „Dla nich - podkreśla papież - będzie wielką pomocą przeżywanie choroby i cierpienia jako doświadczenia bliskości z Panem, który w tajemnicy swojej męki, śmierci i zmartwychwstania wskazuje główną drogę pozwalającą nadać sens bólowi i samotności. Przeżywanie z wiarą i radosną nadzieją tego momentu próby, poprzez przyjęcie Komunii św. lub uczestniczenie we Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych środków przekazu, będzie dla nich sposobem uzyskania jubileuszowego odpustu."

Papież prosi, aby w czasie jubileuszowym Kościół odkrył bogactwo zawarte w uczynkach miłosierdzia co do ciała i co do duszy. „Za każdym razem, kiedy wierny sam wykona jeden lub kilka z tych uczynków, z pewnością otrzyma jubileuszowy odpust. Wiąże się z tym zaangażowanie w życie miłosierdziem, aby otrzymać łaskę pełnego i głębokiego przebaczenia mocą miłości Ojca, który nikogo nie wyklucza. Będzie to więc pełny odpust jubileuszowy, owoc samego wydarzenia, które jest celebrowane i przeżywane z wiarą, nadzieją i miłością" - pisze Ojciec Święty i dodaje, że jubileuszowy odpust można uzyskać także za zmarłych.

Dalszą część listu papież poświęca kwestii przyjmowania nowego życia. Zaznacza, że dramat aborcji niektóre osoby przeżywają z powierzchowną świadomością, jakby niemal nie zdawały sobie sprawy z tego, jak wielkim złem jest ten akt. Inni natomiast, co prawda traktują aborcję jako porażkę, ale uważają, że nie mają innej drogi. „Przebaczenia Bożego nie można odmówić nikomu, kto żałuje - podkreśla papież - zwłaszcza jeśli ze szczerym sercem przystępuje do Sakramentu Spowiedzi, by pojednać się z Ojcem. Również z tego powodu postanowiłem, mimo wszelkich przeciwnych rozporządzeń, upoważnić wszystkich kapłanów w Roku Jubileuszowym do rozgrzeszenia z grzechu aborcji osób, które jej dokonały, żałują tego z całego serca i proszą o przebaczenie. Niech kapłani przygotują się do tego wielkiego zadania, by potrafili łączyć słowa szczerego przyjęcia z refleksją, która pomoże zrozumieć popełniony grzech oraz wskaże drogę autentycznego nawrócenia, by pojąć prawdziwe i wielkoduszne przebaczenie Ojca, który wszystko odnawia swoją obecnością."