Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2015  /  Ślubowanie uczniów klas pierwszych Katolickiego Zespołu Edukacyjnego

Ślubowanie uczniów klas pierwszych Katolickiego Zespołu Edukacyjnego

 2 października odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum Katolickiego Zespołu Edukacyjnego Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce.

Mszy św. w kościele przy ul. Chłodnej w Warszawie przewodniczył o. Emilio de Cardenas, asystent kościelny Federacji SM w Polsce. W homilii nawiązał do obchodzonego tego dnia wspomnienia Świętych Aniołów Stróżów. Podkreślił, że wszyscy bardzo potrzebujemy pomocy od Boga i Jego wysłanników - aniołów. - Bóg widzi nas i kocha nas wszystkich. To jest Opatrzność Boża, która stanowi dużo skuteczniejszą ochronę niż np. policja. Bóg jest wierny każdemu z nas, nawet jeżeli my nie jesteśmy Jemu wierni - mówił o. Emilio.

Tuż przed ceremonią ślubowań Grzegorz Baran, dyrektor Katolickiego Zespołu Edukacyjnego Federacji SM, zauważył, że w życiu każdego człowieka są różne momenty, kiedy coś ślubuje lub coś obiecuje. - Często nie łatwo jest tego dotrzymać, ale pamiętajcie, że zawsze można powiedzieć „przepraszam" rodzicom, nauczycielom i oczywiście Bogu - mówił uczniom Grzegorz Baran. Podkreślił, że ślubowanie jest nawiązaniem do historii rycerzy, którzy wyruszając na wojnę składali Bogu i Maryi swoje śluby i starali się być im wierni. - Wy też stajecie się takimi rycerzami, uczniami szkoły, dobrymi Polakami i jak najlepszymi chrześcijanami - mówił dyrektor Baran.

Następnie, przed ołtarzem i sztandarem swojej szkoły uczniowie pierwszej klasy podstawówki wypowiedzieli następujące słowa: „Ślubuję być dobrym Polakiem i chrześcijaninem, dbać o dobre imię klasy i szkoły. Będę uczyć się pilnie jak kochać Boga i Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy dorosnę. Ślubuję być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką chcę sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Tak mi dopomóż Bóg!"

Z kolei uczniowie pierwszej klasy gimnazjum ślubowali: „mieć zawsze otwarte serce na Boga i na drugiego człowieka; w pokorze pracować nad sobą i wymagać od siebie, choćby nikt inny nie wymagał; podążać ścieżką nauki i pracy dla dobra swojego, swoich bliskich i swojej Ojczyzny; trwając w umiłowaniu prawdy, dobra i piękna z wdzięcznością przyjmować, zachowywać i rozwijać kulturę ojczystą; zawsze z odwagą dawać świadectwo prawdzie".

Na zakończenie wszyscy odśpiewali jeszcze Bogurodzicę i przeszli do budynku szkoły przy ul. Ogrodowej, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Dyrektor pasował dzieci z pierwszej klasy podstawówki na uczniów.