Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2015  /  Maryja w wierności małżeńskiej aż do śmierci

Maryja w wierności małżeńskiej aż do śmierci

 Trwa Rok Maryjny w Sodalicjach Mariańskich. Zgodnie z zaproponowanym programem październik 2015 r. poświęcony jest tematowi: Maryja w wierności małżeńskiej aż do śmierci.

„W sakramencie małżeństwa - pisze w materiałach formacyjnych ks. Stanisław Czenczek - małżonkowie ślubują sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz trwanie ze sobą aż do śmierci. Wierność małżeńska oznacza trwanie w nierozerwalnym związku, z jednym mężem i z jedną żoną przez cały czas małżeństwa. Św. Paweł porównuje małżeństwo do związku, jaki zachodzi między Chrystusem a Kościołem. Tak jak Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, tak małżonkowie mają się wzajemnie miłować. Chrystus nigdy nie opuści swojej Oblubienicy, jaką jest Kościół, dlatego małżonkowie mają trwać we wzajemnej wierności. Wierność jest więc podstawową zasadą realizowania miłości małżeńskiej".

Ks. Czenczek podkreśla, że grzechem przeciwko wierności małżeńskiej jest zdrada małżeńska, czyli „przybierające postać pożądania, myśli czy uczynków, świadome i dobrowolne zwrócenie się ku trzeciej osobie. Zdrada zwykle prowadzi do rozpadu małżeństwa. Jest wielkim grzechem. Maryja jako Panna wierna stoi na straży naszej wierności Bogu i wierności małżonków. Małżonkowie pielęgnujący nabożeństwo do Matki Najświętszej mają w Niej ogromną pomoc i obronę".