Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2015  /  Maryja Matką pielgrzymujących

Maryja Matką pielgrzymujących

 Trwa Rok Maryjny w Sodalicjach Mariańskich, który upamiętnia 50. rocznicę ogłoszenia przez Pawła VI Maryi Matką Kościoła. Zgodnie z zaproponowanym programem sierpień 2015 r. poświęcony jest tematowi: Maryja Matką pielgrzymujących.

Sierpień to miesiąc szczególnie wielu pielgrzymek, w tym przede wszystkim na Jasną Górę. Ale w szerszym sensie pielgrzymką jest całe nasze życie. Pisze o tym w materiałach formacyjnych ks. Jan Oleszko SAC. Podkreśla, że każdy z nas jest powołany do dobra i świętości, jednak dojrzała świętość nie ma nic wspólnego z dewocją, naiwnością czy cierpiętnictwem. „Świętość to najpiękniejsza normalność, która przejawia się w zdolności doboru słów i czynów. Maryja przez swoje Tak pokazała jak to robić. Jej ciche i skromne, a zarazem pokorne towarzyszenie jest dla nas wzorem w naszej wędrówce życia. Właśnie dlatego ludzi szlachetnych Jezus umacniał, innych upominał, a faryzeuszów i cyników demaskował po to, aby nie krzywdzili i zastanowili się nad swoim postępowaniem" - pisze ks. Oleszko. Podkreśla, że pielgrzymka życia w szczególny sposób przypomina nam o tym, że każdemu z nas jest dana optymalna droga życiowa. Zastanawiamy się nad nią, dostosowując nasze kroki do miary Bożych kroków, nasze wybory do miary Bożych wyborów.