Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2015  /  Nowelizacja Statutu Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce

Nowelizacja Statutu Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce

 Konferencja Episkopatu Polski oficjalnie zatwierdziła nowelizację Statutu Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce przyjętą przez Zjazd Delegatów Federacji 17 maja 2014 r. oraz 16 kwietnia 2015 r.

Zmiany w statucie biskupi polscy zatwierdzili podczas 369. Zebrania Planarnego, które odbyło się w dniach 9 i 10 czerwca 2015 r. w Warszawie. Przypomnijmy, że jedna ze zmian dotyczy roli Moderatora Federacji. Od tej pory opiekę duchową sprawuje Asystent Kościelny, który czuwa nad zgodnością działania Federacji z jej celami religijnymi. Jest to kapłan mianowany przez Konferencję Episkopatu Polski na okres 5 lat. Jego kandydaturę wysuwa każdorazowo Zarząd Federacji. Wybór Prezesa jest także zatwierdzany przez Konferencję Episkopatu Polski.

Na tym samym Zebraniu Plenarnym KEP 9 i 10 czerwca 2015 r. biskupi mianowali Ojca Emilio de Cardenasa SM Asystentem Kościelnym Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce na pięcioletnią kadencję oraz zatwierdzili wybór Grzegorza Barana na Prezesa Zarządu Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce. Oficjalne komunikaty w tych sprawach podpisali abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i bp Artur Miziński, sekretarz generalny KEP.