Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2015  /  Maryja Matką bierzmowanych

Maryja Matką bierzmowanych

 Trwa Rok Maryjny w Sodalicjach Mariańskich, który upamiętnia 50. rocznicę ogłoszenia przez Pawła VI Maryi Matką Kościoła.

Zgodnie z zaproponowanym programem czerwiec 2015 r. poświęcony jest tematowi: Maryja Matką bierzmowanych. W materiałach formacyjnych ks. Andrzej Tomalak z Włocławka podkreśla, że Matka Boża wstawia się za wszystkimi, którzy przygotowują się na przyjęcie Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania. „Maryja wypowiada swoje fiat. Takiego fiat oczekuje Jezus od każdego, który w sakramencie bierzmowania przyjmuje na siebie współodpowiedzialność za swoje być we wspólnocie Kościoła. Żyć w Duchu Świętym to szukać Bożej woli i mówić Bogu tak w każdej sytuacji swojego życia. Aby jednak nasze tak wypowiadane Bogu było szczere, człowiek musi przez modlitwę zbliżać się do Niego, tak jak czyniła Maryja" - pisze ks. Tomalak.