Strona główna  /  Komunikaty  /  Rok 2015  /  1% podatku

1% podatku

1% podatku

 W imieniu uczniów Zespołu Szkół Katolickich bardzo prosimy o dokonanie odpisu 1% podatku dochodowego z przeznaczeniem na statutową działalność Towarzystwa Przyjaciół Szkół Katolickich Sodalicji Mariańskich.

Zebrane fundusze będą przeznaczone w pierwszej kolejności na poprawę warunków nauczania i pomoc finansową potrzebującym uczniom. Te działania będą mogły być podjęte dzięki życzliwości i hojności Państwa. Z góry dziękujemy za pomoc i okazane zaufanie!

Aby przekazać 1% podatku wystarczy wpisać

numer KRS 0000107281 do PITu

Towarzystwo Przyjaciół Szkół Katolickich Sodalicji Mariańskich
ul. Ogrodowa 3A, 00-893 Warszawa

Rachunek bankowy:
66 1240 6319 1111 0000 4778 8570
„Darowizna na działalność statutową"