Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2014  /  Spotkanie Plenarne Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich

Spotkanie Plenarne Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich

 O możliwości skorzystania z odpustów związanych z Rokiem Maryjnym informował 22 listopada na Spotkaniu Plenarnym Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich Grzegorz Baran, prezes Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce.

W swoim wystąpieniu Grzegorz Baran mówił o powodach i celu ogłoszenia Roku Maryjnego w Sodalicjach Mariańskich. Podkreślił, że Penitencjaria Apostolska, w imieniu papieża Franciszka, w specjalnym dekrecie udzieliła związanego z Rokiem Maryjnym odpustu zupełnego. Mogą go przyjąć nie tylko członkowie Sodalicji Mariańskich i ich opiekunowie, ale również inni wierni zabiegający o tę łaskę. Do uzyskania odpustu konieczne są zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca św.). Odpust można ofiarować za siebie lub „na sposób wstawienniczy za dusze wiernych, które przebywają w czyśćcu, jeżeli pragnący go uzyskać wierni gorliwie i w duchu religijnym będą uczestniczyć w jakiejkolwiek świętej czynności lub nabożeństwie sprawowanym ku czci NMP albo przynajmniej przez odpowiedni czas będą trwali w pobożnych modłach za wierność Polski wobec chrześcijaństwa, jak również za powołania kapłańskie i zakonne oraz w obronie rodziny, której najznamienitszym przykładem jest Święta Rodzina Jezusa, Maryi i Józefa".

Przypominamy, że wspomniany odpust może zostać przyjęty w Roku Maryjnym w dniach świąt maryjnych, podczas Kongresu Sodalicji Mariańskich (15-18 kwietnia 2015 r.), codziennie od 17 do 25 maja oraz 1 stycznia 2016 r.

W czasie wspomnianego plenarnego spotkania Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich, miały miejsce wybory nowego Zespołu Koordynującego ORRK. Z radością informujemy, na kolejną kadencję została wybrana Sodaliska Regina Pruszyńska z warszawskiej SM pw. Zwiastowania NMP. Warto zauważyć, że za wyborem Pani Reginy do tego szacownego gremium oddało swój głos praktycznie 100 % wszystkich głosujących. Do głosowania uprawnieni byli przedstawiciele Ruchów i Stowarzyszeń mających swe struktury ogólnopolskie a także, przedstawiciele Diecezjalnych Rad ds. Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Gratulujemy wyboru i prosimy wszystkich sodalisów o modlitwę w intencji wszystkich członków Zespołu Koordynującego.

W trakcie spotkania o. Adam Schulz SJ, przewodniczący ORRK, stwierdził, że w ostatnich latach wzrasta aktywność ruchów i stowarzyszeń katolickich w Polsce, które są nawet bardziej aktywne społecznie niż świeckie organizacje pozarządowe. Wzrasta też liczebność ruchów. O ile jeszcze w 1998 r. do ruchów i stowarzyszeń należało ok. 2 mln 100 tys. Polaków, to obecnie jest ich ponad 3 mln. Szczególnie dynamicznie rozwijają się ruchy pobożnościowe oparte na kulcie Maryi i Jezusa Miłosiernego oraz Serca Pana Jezusa.

Ciągle jednak - jak podkreślił o. Schulz - świeccy są za mało zaangażowani w apostolstwo w świecie. Zacytował w tym miejscu papieża Franciszka, który w adhortacji Evangelii Gaudium napisał: „Nawet jeśli zauważa się większe uczestnictwo wielu w posługach świeckich, zaangażowanie to nie znajduje odzwierciedlenia w przenikaniu wartości chrześcijańskich do świata społecznego, politycznego i ekonomicznego. Wiele razy ogranicza się do zadań wewnątrzkościelnych bez rzeczywistego zaangażowania w zastosowanie Ewangelii w transformacji społeczeństwa. Formacja świeckich oraz ewangelizacja kategorii zawodowych i intelektualnych stanowią ważne wyzwanie duszpasterskie".

Jednym z zadań członków ruchów jest więc - zdaniem przewodniczącego ORRK - obok oczywiście własnego działania, pomaganie i inspirowanie innych do głębszego zaangażowania w ewangelizację świata. Dokonuje się to m.in. poprzez modlitwę i osobisty przykład. Ważne jest również zaproszenie innych do współpracy, ponieważ część ludzi czeka, aż im ktoś zaproponuje jakieś apostolskie zaangażowanie. Musi to być jednak wolny wybór konkretnego człowieka, a nie działanie pod przymusem.

- Tym, który uświęca świat jest Bóg, a my tylko Mu pomagamy. Czasami, żeby w danym środowisku dokonała się jakaś zmiana na lepsze wystarczy już sama nasza obecność. Czasami potrzebna jest jeszcze dłuższa lub krótsza modlitwa za daną społeczność, innym razem konieczne będzie dodatkowo znoszenie cierpień i trudów w intencji tych ludzi. Niekiedy trzeba podjąć wręcz walkę duchową czy intelektualną. Najczęściej jednak potrzebna jest po prostu codzienna uczciwa praca. To ona zmienia ten świat - mówił o. Schulz. Zaznaczył, że szczególnie potrzeba dziś ludzi, którzy wierzą w wartość i rolę sumienia w życiu i nie przestają go formować.

Na koniec swojego wystąpienia podkreślił, że trzy książki, które członkowie ruchów powinni koniecznie znać i mieć przy sobie to: Pismo Święte, Katechizm Kościoła Katolickiego i Kompendium Nauki Społecznej Kościoła.

O przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r. mówiła Dorota Abdelmoula z Komitetu Organizacyjnego ŚDM. Zaznaczyła, że nie jest to wydarzenie tylko dla młodzieży, ale dla wszystkich i odbywać się będzie nie tylko w lipcu 2016 r. w Krakowie. W poszczególnych diecezjach już teraz rozpoczęły się przygotowania do ŚDM, w które każdy może się zaangażować. Potrzebni są wolontariusze, a oczywiście niezwykle istotna jest modlitwa w intencji uczestników i owocnego przebiegu tego wielkiego wydarzenia w Kościele Powszechnym. Przez tydzień poprzedzający spotkanie finałowe w Krakowie młodzi przebywać będą we wszystkich polskich diecezjach, gdzie zorganizowany zostanie dla nich specjalny program o wymiarze duchowym, turystycznym i rekreacyjnym. Wtedy właśnie będzie okazja, aby członkowie ruchów i stowarzyszeń mogli podzielić się z młodymi swoją wiarą.

- Chcemy zaprosić jak najwięcej młodych ludzi z całego świata do tego, aby przyjęli Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela i żeby odkryli swoje miejsce w Kościele. A to mogą zrobić m.in. poprzez poznanie różnych ruchów i stowarzyszeń, ich życia i duchowości. Niech będzie to czas wymiany, w której Kościół ma młodym ludziom wiele do powiedzenia, ale też młodzi mogą nam wiele ważnego przekazać - mówiła Dorota Abdelmoula.