Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2014  /  Różaniec

Różaniec

 Październik jest miesiącem różańcowym. Ktoś kiedyś powiedział, że są dwie modlitwy zdolne wstrząsnąć niebem i ziemią: Msza św. i Różaniec.
 
Pierwsza jest modlitwą Jezusa Chrystusa, a druga - modlitwą Matki Bożej, którą, odmawiając Różaniec, nie tylko pozdrawiamy, ale i prosimy, aby się za nami wstawiała u Boga. „Gdybyśmy to zrozumieli, inny byłby nasz stosunek do Mszy św. i Różańca. Stałoby się dla nas jasne, że kto opuszcza Mszę św. - opuszcza Chrystusa, a kto odwraca się od Różańca - odwraca się od Matki Bożej" - pisze o. Stanisław Mrozek SJ w książce „Dlaczego z Maryją przez życie".

Do odmawiania Różańca zachęcała często sama Maryja. Tak było np. podczas objawień w Lourdes, Fatimie, Gietrzwałdzie. - Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali Różaniec - mówiła Matka Boża do Justyny Szafryńskiej w Gietrzwałdzie. Z kolei w Fatimie Maryja zapewniała: - Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie Różańca.

Również Kościół w swoim nauczaniu wielokrotnie polecał odmawianie Różańca. Pamiętamy, że była to ulubiona modlitwa św. Jana Pawła II, który każdemu swojemu gościowi ofiarowywał na pożegnanie właśnie różaniec. W liście apostolskim o Różańcu Rosarium Virginis Mariae papież Polak pisze: „Różaniec proponuje charakterystyczną metodę medytacji tajemnic Chrystusa ze swej natury sprzyjających przyswajaniu. Jest to metoda oparta na powtarzaniu.
Dotyczy to przede wszystkim Zdrowaś Maryjo, powtarzanego aż dziesięciokrotnie przy każdej tajemnicy. Patrząc powierzchownie na to powtarzanie, można by traktować Różaniec jako praktykę jałową i nużącą. Jednak do zupełnie innych wniosków (...) można dojść, kiedy uzna się ją za wyraz nigdy nie znużonej miłości, która ciągle powraca do ukochanej osoby z gorącymi uczuciami, które, choć podobne w przejawach, są zawsze nowe ze względu na przenikającą je czułość".

O. Mrozek wyróżnia trzy sposoby odmawiania różańca. Pierwszy sposób polega na przedstawieniu Bogu swojej prośby i przez cały czas odmawiania Różańca wytrwałym powtarzaniu tej konkretnej intencji. Zresztą zawsze warto mieć określone intencje przy modlitwie różańcowej, bo jest ona wtedy otwarta na konkretne sprawy i potrzeby bliźnich, Kościoła, Ojczyzny, świata. Drugi sposób odmawiania różańca polega na koncentracji na wypowiadanych słowach i głębszym wniknięciu w ich treść. „Na przykład, co to znaczy Ojcze nasz, co to znaczy, że do Boga nie mówimy jak do zimnego, odległego Absolutu, całkowicie obojętnego na nasz los? Z kolei przy odmawianiu Zdrowaś Maryjo możemy sobie uświadomić, kim jest Ta, do której się zwracamy. Jest Ona kimś realnym, osobą bliską i kochającą" - wyjaśnia o. Mrozek.

Natomiast trzeci sposób odmawiania różańca polega na rozważaniu przede wszystkim tajemnic życia Jezusa i Maryi. W ten sposób lepiej Ich poznajemy, uczymy się wybierać tak jak Oni, a przede wszystkim kochać tak jak Oni. Wybór jednego z tych sposobów nie oznacza, że nie korzystamy z dwóch pozostałych. Po prostu większy akcent kładziemy na taką formę modlitwy.

Odmawianie Różańca ma zawsze głęboki sens, ale warto odmawiać go wspólnotowo. Modlitwa zbiorowa ma bowiem naprawdę wielką siłę.