Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2014  /  Uroczystość 20–lecia przybycia do Polski Zgromadzenia Marianistów

Uroczystość 20–lecia przybycia do Polski Zgromadzenia Marianistów

Społeczność Szkół Katolickich Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce świętowała uroczyście 20 - lecie przybycia do Polski Zgromadzenia Marianistów.

Z tej okazji w niedzielę 5 października w kościele św. Augustyna w Warszawie Mszę św. dla wspólnoty szkolnej, sodalisów i sodalisek oraz ich rodzin i przyjaciół, odprawił o. Miguel Angel SM, przełożony prowincji hiszpańskiej Zgromadzenia Marianistów. Koncelebrował o. Emilio de Cardenas SM, najbardziej znany nam marianista, moderator Federacji SM w Polsce i opiekun duchowy sodalicyjnych szkół katolickich. W liturgii brał również udział br. Jose Iglesia SM, przełożony domu zakonnego marianistów w Piastowie. W homilii o. Angel, nawiązując do Ewangelii o dzierżawcach winnicy, podkreślił, że każdy człowiek jest kochany przez Boga, ale nie zawsze umiemy na Jego miłość odpowiedzieć. - Dzieje się tak, kiedy nie pamiętamy, że właścicielem winnicy jest sam Pan Bóg. Życie naszych mężów, żon, dzieci, rodziców, nie należy do nas, to nie jest nasze życie. Oni są prezentem od Boga dla nas. My mam się nimi opiekować, pozwalać im żyć swoim życiem i realizować własne powołanie - mówił o. Miguel Angel.

Dodał, że zadaniem wychowawców jest taka formacja swoich podopiecznych, aby patrzyli oni na życie, jak na dar od Boga i byli zdolni udzielić Mu swojej odpowiedzi na ten dar. Matka Boża jest doskonałą pomocą na tej drodze.

Towarzystwo Maryi, bo tak brzmi oficjalna nazwa marianistów, pochodzi od świeckiego ruchu Sodalicji Mariańskiej, którą reaktywował we Francji błogosławiony ojciec Guillanne Joseph Chaminade. Marianiści zostali założeni 1817 r. w Bordeaux. Do Polski przybyli w 1994 r. Jest to zgromadzenie bezhabitowe, co oznacza, że marianiści chodzą ubrani po cywilnemu, a jedynym zewnętrznym znakiem przynależności do Towarzystwa Maryi jest obrączka - symbol przymierza z Matką Najświętszą. Obrączkę tę otrzymują w momencie składania ślubów wieczystych (ubóstwa, posłuszeństwa, czystości i stałości). Kapłani, których w zgromadzeniu jest zdecydowana mniejszość, zakładają strój duchowny taki sam jak księża diecezjalni. Marianiści, chociaż są zgromadzeniem bezhabitowym, to jednak nie ukrytym. Zawsze przedstawiają się i podpisują jako bracia marianiści.

Ich duchowość to całkowite oddanie Matce Bożej. Wstępując do zgromadzenia stają się własnością Maryi i pomagają Jej w misji dawania Chrystusa światu. Zgodnie z charyzmatem zajmują się m.in. duszpasterstwem, edukacją, pracą w szkołach i na uniwersytetach.