Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2014  /  List do ordynariusza kaliskiego bp. Edwarda Janiaka

List do ordynariusza kaliskiego bp. Edwarda Janiaka

 Sodalisi zgromadzeni na tegorocznej pielgrzymce na Jasną Górę wystosowali list do ordynariusza kaliskiego bp. Edwarda Janiaka z prośbą o przeprowadzenie procesu informacyjnego dotyczącego heroiczności cnót Marii Szymanowskiej.

W liście czytamy m.in.: „Tegoroczne rekolekcje sodalicyjne odprawialiśmy w Licheniu, miejscu szczególnym dla wiernych. W tym sanktuarium maryjnym, w czasach jego rozbudowy, ostatnie lata życia i posługi spędziła Maria Szymanowska, sodaliska. Tam znajduje się jej grób. Rekolekcjonista ks. prof. Janusz Kumala każdą naukę rekolekcyjną rozpoczynał od przybliżenia nam osoby Marii Szymanowskiej i jej głębokiej poezji religijnej. Maria Szymanowska, razem z mamą i siostrą w 1921 r. wstąpiła do Sodalicji Mariańskiej Nauczycielek w Kaliszu prowadzonej przez ks. Zenona Kalinowskiego. Jak relacjonują świadkowie, jej zaangażowanie było pełne troski o formację członkiń oraz praktycznego przygotowania ich do pracy w szkole, zwłaszcza z dziećmi ubogimi. Jej życie wewnętrzne było bardzo bogate. Cechowała ją pokora, optymizm, pogoda ducha, radość i wdzięczność za wszystko, co otrzymywała. Ks. Julian Piskorek, jej kierownik duchowy, tak pisał o niej: «Jest ona piękną postacią kobiety świeckiej, samotnej nauczycielki i katechetki, oddanej całym sercem sprawie religijnego wychowania młodzieży, a potem szerzeniu kultu NMP Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski».

Maria Szymanowska była patriotką, bardzo kochającą Ojczyznę i Kościół, podczas wojny pełniła funkcję łączniczki AK. Za służbę tę została odznaczona Krzyżem Zasługi. Po zakończeniu działań wojennych, podczas pracy nauczycielskiej całą swoją osobą pokazywała miłość do Ojczyzny. Pracowała dla niej, pamiętała o jej obrońcach dbając o ich groby oraz kształtowała taką postawę u swoich uczniów. Kościół dla Marii Szymanowskiej był oparciem przez całe życie. Służbę dla niego pojmowała jako przekazywanie na gorąco ofiary swojego życia. Pragnęła powołania tak szerokiego, jak Kościół. I odkryła zapowiedź, iż jest nim tylko Krzyż, który przyjęła jako dar, łaskę, odpowiedź i wybranie. Maria Szymanowska dla Sodalicji Mariańskiej jest wzorem gorliwej nauczycielki i sodaliski. Daje ona świadectwo o tym, że można realizować świętość w warunkach życia codziennego i że można w Kościele znaleźć swoje miejsce i w tym miejscu budować wspólnotę wiary".