Strona główna  /  Komunikaty  /  Rok 2014  /  Apel o modlitwę

Apel o modlitwę

Apel o modlitwę

 Dnia 10 września 2014 roku  Sejm ma głosować nad ratyfikacją przez Polskę ideologicznej, genderowej  Konwencji Rady Europy 

O zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Wiele środowisk mobilizuje się i jednoczy w protestach. Stowarzyszenia podpisały  wezwanie (załączam),

A ja rozsyłam apel o WIELKĄ modlitwę.

Po ludzku sprawa jest niemożliwa do wygrania -  u Pana Boga wszystko jest możliwe!

-------------------------------------

Apel o modlitwę:

W przeddzień sejmowych głosowań  - dnia 9 września w godzinie Apelu Jasnogórskiego o godzinie 21, oraz dnia 10 września na porannej Mszy Świętej -  zjednoczymy się w modlitwie błagalnej o ocalenie  Polski przed ideologią gender, o ocalenie dzieci i młodzieży od seksualizacji, małżeństwa i rodziny od destrukcji, a Kościoła od wielkich ataków ze strony cywilizacji śmierci.

Prosimy wszystkich ludzi dobrej woli, tych, którym leży na sercu dobro dzieci, młodzieży, którzy troszczą się o rodziny, o wspólną gorącą  modlitwę.

Dlaczego Jan Paweł II i Benedykt XVI tak kategorycznie sprzeciwiali się ideologii gender?

Przede wszystkim Janowi Pawłowi II i Benedyktowi XVI chodziło o narzucanie państwom przez ideologów gender  tzw. praw reprodukcyjnych - prawa do aborcji, antykoncepcji, do in vitro. Tego typu działania Jan Paweł II nazwał cywilizacją śmierci.

Odnosząc się do gender Benedykt XVI, zaznaczył:

jest to "kulturowa pokusa, która czyni z człowieka niewolnika".

Konwencja nie zapobiega i nie przeciwdziała przemocy, ale ją promuje i wprowadza! Konwencja nie wnosi nic pozytywnego do obowiązującego  już w Polsce prawa, natomiast zmusza do  przyjęcia norm sprzecznych z naszymi  wartościami, groźnych, uderzających w godność kobiet i mężczyzn, w godność małżeństwa i rodziny, w wartości chrześcijańskie.

Ratyfikacja Konwencji nie tylko nie zmniejszy przemocy, ale - chociażby promując aborcję - największy wyraz przemocy w rodzinie - przyczyni się do wzrostu przemoc.

Z gorącą prośbą o zjednoczenie w modlitwie,

Maria Ryś
Prof. UKSW, prezes Towarzystwa Uniwersyteckiego  Fides et Ratio