Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2014  /  Podziękowania dla kard. Kazimierza Nycza

Podziękowania dla kard. Kazimierza Nycza

 Federacja Sodalicji Mariańskich w Polsce w specjalnym liście podziękowała kard. Kazimierzowi Nyczowi za wspomniane poparcie dla prof. Bogdana Chazana.

„Jesteśmy wdzięczni za wzięcie w obronę katolików i wszystkich innych ludzi, których prawo stanowione nie może zmuszać do działania wbrew ich sumieniu. Prosimy o dalsze poparcie dla działań, które spowodują, że zostanie skorygowany zapis o klauzuli sumienia w taki sposób, by nie kolidował z prawem wolności religii" - czytamy w liście podpisanym przez o. Emilio de Cardenasa, moderatora Federacji SM w Polsce i Grzegorza Barana, prezesa Federacji SM w Polsce.

Federacja SM w Polsce wysłała również list do prof. Bogdana Chazana, w którym gratuluje mu nieugiętej postawy w obronie prawa naturalnego i postępowania zgodnie z nauką Kościoła. „Dziękujemy Panu Profesorowi, że już nie pierwszy raz, daje Pan świadectwo nieugiętej postawy człowieka postępującego zgodnie z prawem naturalnym i broniącego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Postawa Pana Profesora, człowieka świeckiego, jest dla sodalisek i sodalisów oraz innych środowisk wyznaniem wiary w codzienności, jest wielkim zbudowaniem. Jest Pan świadkiem Chrystusa. Ubolewamy, że aż tak ogromne cierpienie dotknęło Pana Profesora. Dziękujemy za przyjęcie Krzyża Chrystusowego w postaci niezliczonych, zmasowanych ataków płynących ze środowisk budujących cywilizację śmierci. Uczestnicząc w akcjach protestacyjnych prowadzonych w obronie Pana Profesora wyrażamy nasze uznanie wszystkim lekarzom, którzy podpisali Deklarację Wiary. Otaczamy Pana Profesora naszą modlitwą, ufając, że z tak wielkiego cierpienia Pan Bóg wyprowadzi dobro dla Pana Profesora, dla nas i dla naszej Ojczyzny" - napisali w imieniu Federacji SM w Polsce o. Emilio de Cardenas i Grzegorz Baran.