Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2014  /  dr Andrzej Mazan - gość Zjazdu SM

dr Andrzej Mazan - gość Zjazdu SM

 Gościem Zjazdu był dr Andrzej Mazan, wykładowca akademicki, pedagog, który wygłosił konferencję „Pedagogika w Sodalicjach Mariańskich". 

Prelegent skupił się na okresie dwudziestolecia międzywojennego. Podkreślił, że po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Polacy zadawali sobie pytanie o model wychowywania młodzieży. Kościół chciał uchronić młodych przed demoralizacją i pomóc im w tym, co najważniejsze: życiu łaską Bożą. Wiedział, że nie wystarczy samo nauczanie szkolne, dlatego starał się pogłębić formację dzieci i młodzieży w szkolnych organizacjach religijnych, w tym właśnie Sodalicjach Mariańskich. Najpierw były to sodalicje chłopięce, potem także dziewczęce i akademickie. Ilość sodalicji z roku na rok zwiększała się, były one coraz liczniejsze, aż wreszcie w 1939 r. funkcjonowały prawie we wszystkich szkołach w Polsce! W starszych klasach należało do nich nawet 30% uczniów. A były to przecież organizacje całkowicie dobrowolne. Z upływem lat wychowanie sodalicyjne stało się integralną częścią programu wychowawczego szkoły, budziło uznanie hierarchii kościelnej, rodziców, nauczycieli i władz oświatowych. Skutkiem formacji sodalicyjnej była stopniowa przemiana młodej polskiej inteligencji. Jeszcze przed I wojną światową dominowały postawy antyklerykalne, tuż przed II wojną światową przeważało już jawne przyznawanie się do wiary i kształtowanie życia według jej zasad.

Prelegent nie ma wątpliwości, że dziś również ogromnie cenny byłby powrót do formacji sodalicyjnej w wychowaniu dzieci i młodzieży. - Obecnie bowiem w wychowaniu dominuje przekonanie, że dziecko samo się rozwija. Nie ma tam więc miejsca dla Boga. Człowiek odepchnął Boga, wydaje mu się, że nie musi Go znać i nie potrzebuje łaski Boga. Najtrudniejszą rzeczą w wychowaniu jest pokazanie dziecku, że jego rozwój polega na współpracy z Bogiem, który doskonali jego poznanie i miłowanie i jak doskonały chirurg wycina zło grzechu - mówił dr Mazan.

Dodał, że celem jest wychowanie młodego człowieka do otwarcia na przyjęcie Bożej łaski, ale także do udzielenia odpowiedzi na otrzymaną łaskę. Matka Boża bardzo pomaga w udzieleniu tej odpowiedzi.