Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2014  /  Wybór prezesa Zarządu Federacji SM

Wybór prezesa Zarządu Federacji SM

 Grzegorz Baran został jednogłośnie wybrany na kolejną kadencję prezesem Zarządu Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce.

Wyboru dokonali sodalisi i sodaliski zgromadzeni na XIX Zjeździe Delegatów Sodalicji Mariańskich w Polsce, który odbył się 17 maja w Warszawie. Wyłoniono również pozostałych członków Zarządu oraz skład Komisji Rewizyjnej.

Zjazd rozpoczął się modlitwą i złożeniem kwiatów przed pomnikiem Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego przy kościele Sióstr Wizytek oraz przy krzyżu na Placu Piłsudskiego, ustawionym w miejscu sprawowania Eucharystii przez św. Jana Pawła II w czasie pielgrzymek do Ojczyzny. Modlitwy poprowadzili Regina Pruszyńska z Warszawy i Leszek Konturek z Krakowa. Następnie w Bazylice św. Krzyża odprawiona została Msza św. dziękczynna za kanonizację św. Jana Pawła II oraz w intencji wszystkich członków Sodalicji Mariańskich. Eucharystii w Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, przed tryptykiem Matki Bożej Sodalicyjnej, przewodniczył ks. Jerzy Szlęzak CM, moderator sodalicji w Bazylice św. Krzyża, w koncelebrze z: o. Emilio de Cardenasem SM moderatorem Federacji SM w Polsce, o. Marcinem Minczyńskim OSPPE moderatorem z Jasnej Góry, ks. Dariuszem Stopą moderatorem z Czeladzi i ks. Wojciechem Badachem moderatorem z Torunia.

W homilii o. Emilio de Cardenas omówił trzy trudne tematy, w których podejmowaniu może nam skutecznie pomóc św. Jan Paweł II, poprzez orędownictwo u Boga. Pierwszy temat to krzyż. Ojciec Moderator zwrócił uwagę, że jest w nas często pragnienie ucieczki od krzyża, od cierpienia, postawa niechęci do niesienia ciężarów życia. Zaznaczył, że każdy ma swój bolesny krzyż, który jest jednak również chwalebny, stanowi naszą chwałę i nadzieję.
- Sodalisie, poproś św. Jana Pawła II, abyś mógł nosić swój krzyż. Krzyż braku zdrowia, podeszłego wieku, trudnych relacji w rodzinie... - apelował o. Emilio.

Drugie ważne zagadnienie wspomniane przez kaznodzieję to patriotyzm. Ojciec Emilio de Cardenas podkreślił, że chodzi o ukształtowanie w sobie prawdziwego, wypływającego z serca patriotyzmu, a nie tylko postawę zewnętrznych gestów za którymi nie stoi żadna treść. Takiego patriotyzmu trzeba też uczyć ludzi młodych. - Polska ma ciężkie rany zadane przez najeźdźców. Jeżeli jest się patriotą, trzeba pochylać się z wielkim szacunkiem nad tymi ranami, kochać swoją Ojczyznę i przede wszystkim pamiętać, że priorytetem są sprawy duchowe, a nie materialne - tłumaczył o. Emilio.

Jako trzeci trudny temat wymienił czystość. Zachęcił, aby prosić św. Jana Pawła II o orędownictwo i pomoc w wychowaniu dzieci do czystości i zachowanie czystości w rodzinach. Zaapelował, aby sodalicje były otwarte na ludzi młodych. - Nie możemy zadowolić się tym, co mamy. W gronie osób starszych, a takich w sodalicjach jest większość, zachowanie czystości nie stanowi żadnego heroizmu. Ale warto zadać sobie też pytanie o czystość w naszych rodzinach - mówił o. Emilio.

Kolejna część Zjazdu odbyła się w siedzibie Szkół Katolickich przy ul. Ogrodowej. Br. Jose Ignacio SM omówił program Roku Maryjnego w Sodalicjach Mariańskich, który będzie przeżywany z okazji 50. rocznicy ustanowienia Maryi Matką Kościoła i potrwa od września 2014 r. do stycznia 2016 r. - Chodzi o to, żeby każdy z nas mógł lepiej znać, słyszeć i kochać Maryję. Już Ją znamy, słyszymy, kochamy, ale te postawy trzeba ciągle pogłębiać. Treść Roku Maryjnego zawiera się w jego haśle: „Maryja Matką Kościoła, który udziela sakramentów". Najpierw chcemy oddać hołd Matce Najświętszej, która jest Matką Kościoła, a potem chcemy pogłębiać przeżywanie w naszym życiu sakramentów - tłumaczył br. Jose.

Każdy miesiąc Roku Maryjnego został poświęcony określonemu tematowi, który zostanie opracowany przez określone osoby żyjące danym zagadnieniem na co dzień. I tak np. kapłani podejmą temat „Maryja w życiu kapłana", osoby chore temat „Maryja w chorobie", małżonkowie temat „Maryja w wierności w życiu narzeczonych i małżeństwie", a zakonnicy temat „Maryja Matką i Opiekunką Życia Konsekrowanego". Spotkania formacyjne w poszczególnych sodalicjach mają być prowadzone w oparciu właśnie o te opracowania. Sodalicje zachęcone są również do tego, aby przygotować i poprowadzić spotkania modlitewne związane z tymi tematami, które warto, aby były otwarte dla wszystkich zainteresowanych, również spoza sodalicji.

Dokładna lista tematów i prezentacje będą wysłane do poszczególnych sodalicji. Księża Moderatorzy, ale także inni duszpasterze z kręgu przyjaciół sodalicji, proszeni są o własne opracowania tych zagadnień (wraz z propozycjami modlitewnymi). Wszystkie opracowania staną się pomocą do owocnego przeżycia w sodalicjach Roku Maryjnego.

Regina Pruszyńska z Warszawy omówiła natomiast program bezpośredniego przygotowania do uroczystości 1050. rocznicy Chrztu Polski i pielgrzymki do Polski papieża Franciszka w 2016 r. Zaproponowała sodalicjom modlitwę pierwszych sobót miesiąca od lutego 2016 r. do lipca 2016 r. w oparciu o Jasnogórskie Śluby Narodu napisane przez kard. Stefana Wyszyńskiego. Również te miesiące zostały poświęcone określonym tematom, które mają stanowić główną inspirację do refleksji intelektualnej oraz modlitwy. - Zorganizujmy tę modlitwę nie tylko w naszym, często wąskim gronie, ale może w kościele, kaplicy, czy innym miejscu, gdzie można zaprosić osoby z zewnątrz - zachęcała Regina Pruszyńska.

Przedstawione na Zjeździe propozycje tematów do refleksji i modlitwy w czasie przygotowania do uroczystości rocznicowych chrztu Polski:

luty 2016 r. - wierność Bogu, krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi - modlitwa o świętość dla członków sodalicji i innych Polaków.

marzec 2016 r. - poszanowanie życia od poczęcia do naturalnej śmierci - modlitwa o aktywną troskę o każde życie.

kwiecień 2016 r. - rodzina Bogiem silna - modlitwa o wychowanie młodego pokolenia w wierze.

maj 2016 r. - cześć Maryi Królowej Polski - modlitwa o to, abyśmy potrafili naśladować Matkę Bożą w naszym życiu rodzinnym, społecznym, narodowym, abyśmy tak jak ona potrafili służyć.

czerwiec 2016 r. - miłość i sprawiedliwość społeczna - modlitwa o zaangażowanie społeczne i polityczne w życiu.

lipiec 2016 r. - udział w uroczystościach jubileuszowych i spotkaniach z Ojcem Świętym Franciszkiem.

W trakcie Zjazdu przekazano również dokładne informacje o tegorocznych rekolekcjach Sodalicji Mariańskich, pielgrzymce na Jasną Górę i zbliżającym się Kongresie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Rekolekcje sodalicyjne odbędą się, jak już informowaliśmy w naszym serwisie, od 3 do 6 lipca w Domu Pielgrzyma „Arka" w Licheniu. Poprowadzi je mariolog ks. Janusz Kumala MIC. W programie przewidziano, oprócz czasu na modlitwę oraz konferencje rekolekcyjne, zwiedzanie całego terenu pielgrzymkowego, spotkanie z ks. Eugeniuszem Makulskim MIC, budowniczym sanktuarium oraz wizytę w pomieszczeniach w których św. Jana Pawła II przebywał podczas wizyty w Licheniu.

Zgłoszenia: 22 620 36 58 (w dni powszednie w godz. 8.00 - 15.00)

Pielgrzymka Sodalicji Mariańskich na Jasną Górę odbędzie się w tym roku 20 września. Przebiegać będzie pod hasłem „Maryja Matką Kościoła". Początek o godz. 10.00 w Kaplicy Różańcowej na Jasnej Górze.

IV Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, o którym też już pisaliśmy, zaplanowano na 14 czerwca br. w Warszawie. Sodalicja Mariańska będzie oczywiście obecna na Kongresie, a jej wkładem we wspólne dzieło organizacji spotkania ma być druk aktu zawierzenia Matce Bożej, który to akt zostanie złożony podczas uroczystej Mszy św. odprawionej w Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki na Żoliborzu. Oprócz tego Sodalicja ma przygotować posiłek dla około 700 uczestników Kongresu.

Grzegorz Baran poinformował również o planowanym spotkaniu Prezesów, Księży Moderatorów oraz innych duchownych zainteresowanych Sodalicją. Spotkanie będzie połączone z pielgrzymką do Zuzeli i grobu ks. prał. Tadeusza Uszyńskiego w Bogutach. Sodalicja Mariańska ufundowała dla kościoła parafialnego w Zuzeli witraż poświęcony Ślubom Jasnogórskim. Witraż ma być jednym z dwunastu upamiętniających życie kard. Stefana Wyszyńskiego. Księdzu Proboszczowi z Zuzeli została już przekazana pełna kwota potrzebna na zakup witraża - 15.000 zł. Jednak jak dotąd z ofiar Federacja SM zebrała 11.700 zł i liczy na dalszą pomoc w zebraniu brakującej kwoty.

Delegatom zostało przekazane zaproszenie na II Europejski Kongres Sodalicji Mariańskich, który odbędzie się w dniach 15 - 18 kwietnia 2015 r. w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu pod Krakowem. W programie przewidziano, oprócz modlitwy i wystąpień kongresowych, wizyty m.in. w opactwie benedyktynek w Staniątkach koło Krakowa i w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.

O wszystkich wspomnianych wyżej wydarzeniach będziemy jeszcze wielokrotnie i dokładniej pisać w naszym serwisie.

Ostatnim punktem Zjazdu Delegatów były sprawy statutowe Federacji. Odczytano protokół z poprzedniego Zjazdu, sprawozdanie z prac Zarządu Federacji SM i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Następnie w głosowaniu Delegaci jednogłośnie zatwierdzili sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielili absolutorium Zarządowi Federacji za miniony rok działalności. W kolejnych głosowaniach Delegaci: jednogłośnie wybrali Grzegorza Barana prezesem Zarządu Federacji SM w Polsce na kolejną kadencję oraz wybrali Zarząd i Komisję Rewizyjną. W składzie obu tych gremiów zaszły tylko niewielkie zmiany. I tak do Zarządu wybrana została p. Ewa Kępka z Warszawy z Sodalicji pw. Zwiastowania Pańskiego, która zastąpi obecną w Zarządzie poprzedniej kadencji p. Joannę Jasińską z Czeladzi. Na członka Komisji Rewizyjnej została wybrana p. Maria Szymańska-Czaja z Krakowa, która zastąpi w składzie Komisji p. Krystynę Medycką z Poznania. Wszystkim osobom, które działały w organach statutowych Federacji, a w szczególności p. Krystynie Medyckiej i p. Joannie Jasińskiej, Delegaci złożyli swe gorące i szczere podziękowania. Jednocześnie życząc Zarządowi i Komisji Rewizyjnej owocnej i spokojnej pracy w kolejnej kadencji. W ostatniej części obrad omawiane były zagadnienia prawne dotyczące zmian w statucie Federacji. Po wysłuchaniu obszernego uzasadnienia i prezentacji proponowanych zmian, obecni delegaci podjęli uchwałę o zmianie statutu Federacji i skierowaniu jej do zatwierdzenia na posiedzeniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski.