Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2014  /  Rok Maryjny w Sodalicjach Mariańskich

Rok Maryjny w Sodalicjach Mariańskich

 21 listopada br. przypada 50. rocznica ustanowienia "Maryi Matką Kościoła". Z tego powodu Zarząd Federacji wraz z Ojcem Moderatorem zdecydowali, żeby ogłosić „Rok Maryjny w Sodalicjach Mariańskich", który będzie trwał od września 2014 do stycznia 2016 roku. Po przemyśleniu został wybrany temat:

„Maryja, Matką Kościoła, który udziela sakramentów ".

Zarząd wybrał Komisję, aby przygotowała szczegółowy program obchodów Roku Maryjnego. Do grona jej członków należą: Regina Pruszyńska, Ojciec Emilio de Cardenas SM, Brat Jose Iglesia SM i Grzegorz Baran.

Komisja spotkała się już kilka razy i zaproponawała tematy, które zostały przedstawione Delegatom na Zjeździe w dn. 17 maja. Program ten został zaakceptowany przez ogół zgromadzonych Delegatów. W późniejszym czasie zwrócimy się indywidualnie do niektórych osób, Księży Moderatorów i Sodalisów, z prośbą o przygotowanie rozważań na poszczególne miesiące. W załączeniu przesyłam prezentację przygotowana przez Brata Jose Iglesia - Marianistę, która wprowadza w temat Roku Maryjnego w Sodalicjach Mariańskich. Temat ten będzie także zaprezentowany w referacie wygłoszonym na Ogólnopolskiej Pielgrzymce Sodalicji Mariańskich na Jasną Górę w dniu 20 września 2014 r. (sobota).

Plik do pobrania: