Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2014  /  Msza św. wspólnoty szkół sodalicyjnych

Msza św. wspólnoty szkół sodalicyjnych

 Wspólnota szkół sodalicyjnych w Warszawie wzięła udział 6 kwietnia we Mszy św., którą w dolnym kościele św. Augustyna na Muranowie odprawił o. Emilio de Cardenas.

Oprawę liturgiczną zapewniła trzecia klasa gimnazjum - uczniowie prosili m.in. o łaski potrzebne podczas egzaminów i podejmowania właściwych wyborów życiowych. Natomiast uczniowie klasy pierwszej i drugiej gimnazjum zaprezentowali montaż słowno - muzyczny, który miał skłonić słuchaczy do refleksji nad życiem i tym, co ostateczne, nad codziennymi wyboramii nad wielką tajemnicą, że Bóg przez krzyż i mękę otworzył dla nas bramy Zbawienia.

Poezja i muzyka zabrały zgromadzonych w symboliczną wędrówkę i pozwoliły zatrzymać się przy niektórych stacjach Drogi Krzyżowej oraz wejrzeć we własne sumienia.