Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2014  /  Program Duszpasterski dla Kościoła w Polsce - konferencja

Program Duszpasterski dla Kościoła w Polsce - konferencja

W dniach 17-18 marca 2014 roku w Warszawie odbyła się konferencja Dyrektorów Wydziałów Duszpasterskich, Duszpasterzy Krajowych i Delegatów Konferencji Episkopatu Polski
 
O. Emilio de Cardenas Moderator Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce oraz Regina Pruszyńska z Sodalicji Mariańskiej w Warszawie uczestniczyli w konferencji dyrektorów wydziałów duszpasterskich, duszpasterzy krajowych i delegatów Konferencji Episkopatu Polski poświęconej przygotowaniu Programu Duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na lata 2013 - 2017 pod hasłem: „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa". Zajmowano się szczególnie Programem Duszpasterskim na lata 2014 - 2015, którego hasłem będą słowa: „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię". Konferencja ta miała miejsce w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym w Warszawie w dniach 17 - 18 marca 2014 r. Spotkaniu przewodniczył ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Podczas wystąpień omówiono schemat Programu Duszpasterskiego 2014/2015. Priorytetami tego Programu będą: 1) rozwój wiary - budowanie i pogłębianie relacji z Panem Bogiem poprzez poznanie Go i życie z wiary; 2) nawrócenie - odkrywanie tajemnicy grzechu, by doświadczyć Bożego Miłosierdzia w Sakramencie pojednania i pokuty oraz by podjąć pokutę i wynagrodzenie za grzechy; 3) radość i nadzieja - poznawanie źródeł radości i nadziei, jakie daje Pan i odnowienie zapału misyjnego. Omówiono też sposoby realizacji tych celów.
Ks. abp Stanisław Gądecki podsumowując konferencję zwrócił uwagę między innymi na przyzwyczajanie się do noszenia Pisma Świętego. Przypomniał, iż temat nawrócenia często jest podejmowany w Piśmie Świętym oraz przez Ojców Kościoła. Na podstawie referatów zwrócił uwagę na zagadnienia takie jak: otwarcie na kulturę, nawrócenie kultury, dbanie o depozyt wiary, świadectwo jako droga głoszenia Ewangelii, męczeństwo, świadectwo powszechne Caritas. Duszpasterstwo mistagogiczne - wprowadzenie człowieka w Tajemnicę, którą jest Bóg. Istnieje pierwszeństwo łaski, bo Chrystus jest drogą człowieka. Duszpasterstwo zwyczajne jest punktem wyjścia do nowej ewangelizacji. Kontynuując mówił, że duszpasterstwo jest sztuką towarzyszenia drugiemu człowiekowi, jest też odkrywaniem Boga w codzienności. Duszpasterstwo mistagogiczne domaga się cierpienia od duszpasterza.
 
Ks. Arcybiskup zaprosił na prezentację Programu Duszpasterskiego do Poznania na 27 września 2014 r. Dwudniowe spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń na temat projektów ewangelizacyjnych, stanu przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, koncepcji kursów dla parafialnych rad duszpasterskich. Był też czas na wspólną Eucharystię i modlitwę Liturgią Godzin.