Strona główna  /  Kronika Federacji  /  Rok 2013  /  Rok Wiary w Sodalicjach Mariańskich

Rok Wiary w Sodalicjach Mariańskich

Rok Wiary rozpoczął się w październiku 2012 r., w 50. rocznicę inauguracji Soboru Watykańskiego II oraz w 20. rocznicę publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego. Cały ten rok koncentrował się na przypominaniu zarówno dokumentów soborowych, jak również treści Katechizmu. Chodziło o to, żeby odkryć na nowo radość wiary i jej życiowego znaczenia dla współczesnego człowieka.

„Znajomość treści wiary jest istotna, by wyrazić swą zgodę, to znaczy, aby w pełni, rozumem i wolą, przyjąć to, co proponuje Kościół. Znajomość wiary wprowadza w pełnię tajemnicy zbawczej, objawionej przez Boga. Zgoda oznacza więc, że kiedy się wierzy, sposób wolny przyjmuje się całą tajemnicę wiary, bo gwarantem tej prawdy jest sam Bóg, który objawia się i pozwala poznać swą tajemnicę miłości" - napisał Benedykt XVI w liście „Porta Fidei" (Podwoje wiary) ogłaszającym Rok Wiary.

W tym czasie swoje spotkania tematyczne miały poszczególne grupy wiernych. Wszyscy mogli wyznać uroczyście swoją wiarę w kościołach, wspólnotach, ruchach stowarzyszeniach, zakonach. Niektórzy mogli modlić się razem z Ojcem Świętym. Np. maju w Rzymie z papieżem spotkały się ruchy kościelne, a w lipcu w Rio de Janeiro młodzi ludzie z całego świata. Dla wszystkich ogromnym zaskoczeniem było w lutym ustąpienie Benedykta XVI. Jego następcą został kard. Bergoglio z Argentyny, który przyjął imię Franciszek. Nowy papież oczywiście kontynuował program Roku Wiary przygotowany jeszcze przez Benedykta XVI.

W Rok Wiary idealnie wpisała się encyklika Lumen Fidei (Światło wiary). Pod jej tekstem podpisał się 29 czerwca 2013 r. Ojciec Święty Franciszek. Jest to jego pierwsza encyklika, opublikowana w pierwszym roku pontyfikatu. Śmiało można jednak powiedzieć, że autorami tego dokumentu jest dwóch papieży, bo większą część tekstu przygotował, jeszcze przed swoim ustąpieniem, Benedykt XVI. Papież Franciszek dokończył dzieło. Ten dokument o wierze stanowi też zakończenie tryptyku o cnotach teologalnych (o nadziei i miłości napisał encykliki Benedykt XVI).W październiku tego roku odbyły się w Rzymie Dni Maryjne z udziałem Franciszka. Z tej okazji na Plac św. Piotra przybyła figura Matki Bożej Fatimskiej z Kaplicy Objawień Sanktuarium w Fatimie. Papież zawierzył świat Matce Bożej Fatimskiej w obecności przedstawicieli 800 maryjnych stowarzyszeń i grup modlitewnych. Wśród nich byli przedstawiciele Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce.

Dla sodalisów i sodalisek w Polsce jednym z najważniejszych momentów Roku Wiary była wrześniowa pielgrzymka na Jasną Górę. Głównym punktem spotkania była Msza św. w Kaplicy Matki Bożej, której przewodniczył i homilię wygłosił bp Antoni Długosz. Pielgrzymi dziękowali za 450. rocznicę powstania pierwszej Sodalicji Mariańskiej i uroczyście wyznali wiarę. Podczas Mszy św. bp Antoni Długosz uroczyście poświęcił obraz Matki Bożej Sodalicyjnej, który rozpoczął już peregrynację po środowiskach sodalicyjnych w Polsce. Odwiedził już m.in. Czeladź i Toruń. Obecnie trwają intensywne przygotowania do grudniowej pielgrzymki do Rzymu, gdzie sodaliski i sodalisi będą świętować i dziękować Bogu za 450 lat istnienia Sodalicji.