Strona główna  /  Sodalis Marianus  /  Sodalis Marianus rok 2014_4_więcej

Sodalis Marianus rok 2014_4_więcej

Trwa Rok Maryjny w Sodalicjach Mariańskich. Oddajemy cześć Maryi, która jest Matką Kościoła, pogłębiamy przeżywanie w naszym życiu sakramentów. W tym numerze Sodalisa Marianusa wiele tekstów poświęconych jest Matce Bożej i może stanowić dobrą pomoc w owocnym przeżyciu tego szczególnego czasu. Warto zwrócić uwagę na tekst referatu, który znany mariolog ks. dr Teofil Siudy wygłosił na naszej wrześniowej XXXIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Sodalicji Mariańskich na Jasną Górę. Jest to bardzo głęboki, bogaty w treść materiał, dlatego zdecydowaliśmy się, za zgodą ks. Siudy, wydrukować jego wystąpienie w całości. Przypominamy również dokładny przebieg wspomnianej pielgrzymki do Pani Jasnogórskiej, kiedy to uroczyście rozpoczęliśmy Rok Maryjny.

Doskonałą okazją do pogłębienia duchowości maryjnej są dwa teksty ks. Janusza Kumali MIC, który w tym roku prowadził sodalicyjne rekolekcje w Licheniu. Jego napisane specjalnie dla nas artykuły można potraktować  jako uzupełnienie albo ciąg dalszy skupienia rekolekcyjnego, w jakim część z nas uczestniczyła. Natomiast tekst Beaty Pryby Matka Boża w cierpieniu wprowadza nas w zagadnienie naśladowania Maryi współcierpiącej z Jezusem. O. Emilio de Cardenas kontynuuje swój cykl poświęcony Maryi w liturgii.

2014 r. jest Rokiem Jana Karskiego, kuriera Polskiego Państwa Podziemnego, Sodalisa Marianusa. To właśnie Sodalicja ukształtowała osobowość tego niezwykłego człowieka. Jego sylwetkę przypomina Jacek Przygodzki. Autor opisuje jednak również innego wyjątkowego człowieka, prof. Stanisława Wąsowskiego, także Sodalisa Marianusa, którego historia życia jest bardzo podobna do życiorysu Jana Karskiego.

W październiku minęła trzynasta rocznica śmierci ks. prał. Tadeusza Uszyńskiego, moderatora i odnowiciela Sodalicji Mariańskich w Polsce. W Bogutach, rodzinnej miejscowość ks. Uszyńskiego, odbyły się uroczystości rocznicowe, a przewodniczył im bp Aleksander Kaszkiewicz z Grodna. Polecamy relację z tego wydarzenia.

Na bieżąco śledzimy bogatą pracę edukacyjną zespołu szkół sodalicyjnych w Warszawie. W tym numerze gimnazjalistki opisują wyjazd do Hiszpanii, na tzw. wymianę międzyszkolną. Z kolei uczniowie Julia Mickiewicz i Janek Skalski relacjonują krótko udział młodzieży szkolnej w spotkaniu szkół im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz w uroczystościach  70. rocznicy Powstania Warszawskiego.

W tym numerze wracamy również do październikowego synodu o rodzinie. Drukujemy w całości końcowe przemówienie papieża Franciszka i orędzie synodalne do wiernych.

Cześć Maryi! Cześć i chwała!
Zespół redakcyjny