Strona główna  /  Sodalis Marianus  /  Sodalis Marianus 2014_2_spis

Sodalis Marianus 2014_2_spis

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

01
o. Emilio de Cardenas
Rok Maryjny w 50. rocznicę ogłoszenia Maryi Matką Kościoła
 
02
Regina Pruszyńska
Uroczystości kanonizacyjne dwóch wielkich papieży

04

Homilia papieża Franciszka
wygłoszona 27 kwietnia 2014 r. w Watykanie podczas kanonizacji         
Jana XXIII i Jana Pawła II
 

12

Homilia ks. kard. Angelo Comastriego
wygłoszona 28 kwietnia 2014 r. w Watykanie podczas Mszy św.
dziękczynnej za kanonizację Jana XXIII i Jana Pawła II

15
Piotr Chmieliński
Dobry papież Jan

20
Piotr Chmieliński
Trzy wielkie tematy polskiego papieża

28
Krystyna Medycka, Beata Pryba
Modlitwa za wstawiennictwem św. Jana Pawła II poznańskiej
Sodalicji Mariańskiej
 
36
Barbara Radejowska
Życie i dzieło św. Ignacego Loyoli

44
ks. Marcin Kowalski
Jezus nauczyciel i Jego twarze (cz. 2)

54
ks. Ludwik Nowakowski
Peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

66
Piotr Chmieliński
Budowa szkoły zmierza do końca

74