Strona główna  /  Sodalis Marianus  /  Sodalis Marianus rok 2014_2

Sodalis Marianus rok 2014_2

Kanonizacja Jana XXIII i Jana Pawła II była wydarzeniem epokowym, pierwszym takim w historii. Urzędujący papież, w obecności swojego poprzednika, ogłosił świętymi dwóch innych swoich poprzedników. W uroczystości wzięli udział sodalisi z Polski, których wzruszenie i radość potęgował fakt, że wyniesiono do chwały ołtarzy największego Sodalisa naszych czasów, który swoją maryjność zawdzięczał Sodalicji Mariańskiej. Regina Pruszyńska opisuje tamten niezwykły czas spędzony w Rzymie. Drukujemy też pełen tekst homilii kanonizacyjnej papieża Franciszka oraz homilii kard. Angelo Comastriego, wygłoszonej podczas Mszy św. dziękczynnej za ogłoszenie świętymi Jana XXIII i Jana Pawła II. Przypominamy również sylwetki obu świętych papieży. Uzupełnieniem tego bloku materiałów jest tekst modlitwy za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, który przygotowany został przez Krystynę Medycką i Beatę Prybę z poznańskiej sodalicji.
 
Jak Kościół w liturgii wyraża tytuł Maryi Matki Kościoła? Na to pytanie odpowiada o. Emilio de Cardenas w kolejnej części cyklu „Matka Boża w liturgii". Natomiast ks. Marcin Kowalski w swoim już drugim artykule pomaga nam odkrywać tożsamość Jezusa.
 
W charyzmacie sodalicyjnym bardzo ważne miejsce zajmuje duchowość ignacjańska. Dlatego warto bliżej poznać św. Ignacego Loyolę, twórcę tej metody prowadzenia życia wewnętrznego. O jego życiu i dziele pisze Barbara Radejowska z sodalicji w Warszawie. Z kolei duchowe znaczenie wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej na tle polskiej tradycji religijnej i narodowej przybliża ks. Ludwik Nowakowski. Ten numer Sodalisa Marianusa zawiera także tekst o dobiegającej końca budowie szkoły Katolickiego Zespołu Edukacyjnego Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce.

 

Cześć Maryi! Cześć i chwała!
Zespół redakcyjny