Strona główna  /  Sodalis Marianus  /  Sodalis Marianus rok 2013  /  Sodalis Marianus_1_2013_wstęp

Sodalis Marianus_1_2013_wstęp

W trwającym Roku Wiary, któremu patronuje Matka Boża, moderator Federacji SM w Polsce o. Emilio de Cardenas rozpoczyna cykl „Matka Boża w liturgii", w którym będzie przybliżać różne wydarzenia z życia Maryi oraz możliwości ich wspominania we wspólnych modlitwach.

Trwający Wielki Post jest okazją do sięgnięcia do rozważań Drogi Krzyżowej, przygotowanej na pielgrzymkę sodalicyjną na Jasną Górę we wrześniu 2012 r.

Krystyna Medycka i Adela Raciborska ze środowiska poznańskiego obdarowują czytelników przykładami osób wielkiego ducha, które działają w różnych okolicznościach, napotykają różne przeszkody, ale zawsze mogą być wzorem chrześcijańskiej postawy. Sylwetkę byłej sodaliski z Pruszkowa przedstawia Piotr Chmieliński. Natomiast tradycję dawnych sodalisów z Włocławka zaczynają kontynuować członkowie nowej Maryjnej Wspólnoty Młodych, którzy przyjęli u siebie o. Emilio.

Pierwszy kwartał 2013 r. przyniósł dwa wydarzenia ważne dla Kościoła w Polsce i całym świecie. Zmarłego Prymasa Polski kard. Józefa Glempa wspominamy w kontekście Jego związków z sodalicją w podwójnym wymiarze - jako członka w okresie powojennym i jako opiekuna i wiernego wspomożyciela po wznowieniu jej działalności. Dziękujemy za wkład Ks. Prymasa w rozwój Kościoła w Polsce i sodalicji w Kościele oraz prosimy Pana, aby przyjął Go do swojego Królestwa. Zmiana na Stolicy Piotrowej powoduje głęboką refleksję nad Kościołem w dobie obecnej i nad działaniem Ducha Świętego, które przyjmuje nieraz zaskakujące formy. Trwajmy na modlitwie i nie zapominajmy o wielkim dorobku sodalisa, Benedykta XVI, z którego nadal możemy czerpać.

Ojcu Świętemu Franciszkowi życzymy wielu łask Bożych
i opieki Matki Najświętszej.


Cześć Maryi! Cześć i chwała!
Zespół redakcyjny