Strona główna  /  Sodalis Marianus  /  Archiwum  /  Sodalis Marianus rok 2012  /  Sodalis Marianus rok 2012_3

Sodalis Marianus rok 2012_3

 SPIS TREŚCI


 

Słowo wstępne

01

Benedykt XVI Porta Fidei

02

ks. Jerzy Szymik
Prawda jako fundament życia

14
Krystyna Medycka
Medal księdza Wolniewicza

32
Krystyna Medycka
Mamy nowego Moderatora!

36

Grzegorz Baran
Sprawozdanie z działalności Federacji Sodalicji
Mariańskich w Polsce

40

Anna Laszuk
Działalność Sodalicji

48

Krystyna Medycka
Anna Włoszczyńska - sodaliska, lekarz pediatra

56

Krystyna Medycka
Zadanie: służyć drugiemu człowiekowi. Wywiad z prof. dr hab.
nauk medycznych Krystyną Pecold przeprowadzony 2 kwietnia 2012 r.   

60

 XXXI Ogólnopolska Pielgrzymka Sodalicji Mariańskich na Jasną Górę

66