Strona główna  /  Sodalis Marianus  /  SODALIS MARIANUS 2011_3

SODALIS MARIANUS 2011_3

SPIS TREŚCI


 

Słowo wstępne

 03
Nie gaście  ducha ojca Maksymiliana

 04
Znaczenie życia i śmierci
św. Maksymiliana Kolbego dla współczesnych

 06
Tomasz P. Terlikowski
Za mało święci

 12
s. Elżbieta Siepak
Papież miłosierdzia

 14
Krystyna Medycka
Rozmawiałam z „Doktą”

 20
Lucyna Gruszczyńska-Jeleńska
Wspomnienie o jednej z pierwszych członkiń
Sodalicji Mariańskiej w Sosnowcu

 30
Wiesław Stradomski
Przewrotność jako metoda

 34
Olgierd Łada-Zabłocki
Spotkania z o. Leonem Szelągiem

 36
Anna Laszuk
Działalność Sodalicji

 40
Joanna Jasińska, Zofia Karbowniczek, Zofia Parzniewska
„Per Mariam ad majorem Dei gloriam”

 46
o. Artur Kania
Matka Boga – Człowieka

 48
o. Artur Kania
Maryja w życiu papież Jana Pawła II

 50
XXX Ogólnopolska Pielgrzymka Sodalicji Mariańskich
na Jasną Górę

 56
Grzegorz Baran
Modlitwa różańcowa w intencji Ojczyzny

 58
Książki o. Stanisława Mrozka
 60