Strona główna  /  Program apostolski ruchów  /  Rok 2014  /  Praca z osobami starszymi

Praca z osobami starszymi

Praca z osobami starszymi

Praca z osobami starszymi - to kolejny temat Programu Formacyjnego Ruchów.

Ludzie starsi są ogromną wartością dla całego społeczeństwa, które m.in. może korzystać z ich doświadczenia i mądrości. Pismo św. i tradycja Kościoła pokazują człowieka starszego jako uosobienie kogoś, kto jest pełen mądrości i bojaźni Bożej, kto jest świadkiem wiary, nauczycielem życia i krzewicielem miłości. Postęp medycyny, wydłużanie się życia, sprawiają, że przed tymi ludźmi otwierają się nowe możliwości kontynuowania przez nich pracy apostolskiej.

Podczas jednego z Jubileuszy ludzi starszych Jan Paweł II powiedział: „Wejście w tzw. trzeci wiek należy uznać za przywilej nie tylko dlatego, że nie wszyscy mają szczęście przekroczyć ten próg, ale także i przede wszystkim dlatego, że jest to okres, w którym można lepiej przemyśleć i ocenić przeszłość, głębiej poznać i przeżyć tajemnicę paschalną, stać się w Kościele wzorem dla całego Ludu Bożego (...). Mimo że musicie rozwiązywać wiele złożonych problemów, że stopniowo ubywa Wam sił, mimo niewystarczalności organizacji społecznych, zapóźnienia ustawodawstwa, niezrozumienia ze strony egoistycznie nastawionego społeczeństwa, nie jesteście i nie powinniście uważać się za ludzi żyjących na marginesie Kościoła, bierny element świata, który żyje w zbyt szybkim tempie, ale za czynne podmioty przeżywające płodny pod względem duchowym i ludzkim etap ludzkiego życia. Macie jeszcze misję do spełnienia, macie jeszcze wiele do ofiarowania. Wedle Bożego planu każda ludzka istota jest życiem, które stale wzrasta, począwszy od pierwszej iskierki istnienia, aż do ostatniego tchnienia".

Program wymienia propozycje następujących działań na rzecz rozwoju duchowego, intelektualnego oraz społecznego ludzi starszych:

 • Walka przeciw różnym formom eutanazji społecznej, kulturowej oraz fizycznej zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej.
 • Reagowanie i przeciwdziałanie wszelkim formom wykluczenia oraz przemocy wobec ludzi starszych.
 • Oddziaływanie w różny sposób na świadomość społeczną, aby wzrastał szacunek dla osób starszych.
 • Praca na rzecz duchowego rozwoju osób starszych.
 • Pomoc, towarzyszenie, obecność przy osobach starszych.
 • Wspieranie osób opiekujących się osobami chorymi i starszymi w rodzinie.
 • Troska o zdrowie ludzi starszych (uczenie jak zdrowo żyć, odżywiać się, uprawiać sport i podejmować inne aktywności służące zdrowiu).
 • Promowanie współpracy różnych środowisk, dzieci, młodzieży ze świetlic terapeutyczno-wychowawczych z klubami seniorów, Domami Pomocy Społecznej, osobami starszymi.
 • Organizowanie sesji, spotkań, seminariów na temat, jak pogodnie i zdrowo przeżywać jesień życia.
 • "Emeryt apostołem" - praca na rzecz aktywizacji osób starszych, aby umiały podejmować działalność na rzecz innych; wolontariat osób starszych - senior wolontariuszem.
 • Organizowanie i promowanie kościelnych uniwersytetów trzeciego wieku.
 • Współpraca z domami opieki dla osób starszych.
 • Formacja opiekunów społecznych i duchowych osób starszych.
 • Przygotowanie do śmierci, towarzyszenie ludziom umierającym.
 • Odwiedzanie starszych osób w domach, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych oraz zdrowotnych.