Strona główna  /  Pielgrzymki  /  Archiwum  /  XXXIII Pielgrzymka SM

XXXIII Pielgrzymka SM

XXXIII Pielgrzymka na Jasną Górę

 W trakcie XXXIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Sodalicji Mariańskich na Jasną Górę 20 września zainaugurowaliśmy uroczyście Rok Maryjny, który przebiegać będzie pod hasłem „Maryja Matką Kościoła, który udziela sakramentów". Z tej okazji Penitencjaria Apostolska w imieniu Ojca Świętego Franciszka udzieliła sodalisom i sympatykom sodalicji możliwości skorzystania z łaski odpustu zupełnego.

Zaczynamy Rok Maryjny w łączności z Kościołem Powszechnym. Nie jest to czas tylko dla nas, ale dla wszystkich, którzy razem z nami chcą modlić się i rozważać rolę Matki Bożej w Kościele, który udziela sakramentów - mówił Grzegorz Baran, prezes Federacji SM w Polsce.

Wyrazem łączności z Kościołem był list abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, który poinformował Ojca Świętego Franciszka o Roku Maryjnym w Sodalicjach Mariańskich i poprosił, „aby papież udzielił wiernym świadectwa ojcowskiej życzliwości i zachęty do umacniania świętości i synowskiej więzi z Biskupem Rzymu".

W odpowiedzi Penitencjaria Apostolska, w imieniu papieża Franciszka, w specjalnym dekrecie udzieliła związanego z Rokiem Maryjnym odpustu zupełnego członkom Sodalicji Mariańskiej, ich opiekunom oraz innym wiernym szczerze żałującym za grzechy, a także zabiegającym o tę łaskę. Odpust można przyjąć pod zwykłymi warunkami: spowiedź sakramentalna, Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca św. Można go „ofiarować za siebie lub  może być także ofiarowany, na sposób wstawienniczy, za dusze wiernych, które przebywają  w czyśćcu, jeśli pragnący go pozyskać wierni gorliwie i w duchu religijnym będą uczestniczyć w jakiejkolwiek świętej czynności lub nabożeństwie sprawowanym ku czci Najświętszej Maryi Panny, albo przynajmniej przez odpowiedni czas będą trwali w pobożnych modłach za wierność Polski wobec chrześcijaństwa, za powołania kapłańskie i zakonne oraz w obronie rodziny, której najznamienitszym przykładem jest Święta Rodzina Jezusa, Maryi i Józefa."

Odpust może zostać przyjęty w dniach świąt maryjnych, podczas Europejskiego Kongresu Sodalicji Mariańskich (16-18 kwietnia 2015 r.) oraz na zakończenie Roku Maryjnego (1 stycznia 2016 r.).

„Pobożnym Sodalisom i dobrodziejom (opiekunom) Sodalicji Mariańskiej, zwłaszcza starszym, chorym lub cierpiącym z innych poważnych powodów, również może być udzielony  odpust zupełny,  po wyzbyciu się przez nich  wszelkiego przywiązania do grzechu i z intencją wypełnienia trzech warunków zwyczajnych, kiedy tylko będzie to możliwe, jeśli w jakiś, choćby niewielki sposób uczczą wizerunek Maryi Dziewicy i z jak najwyższym poświęceniem odmówią modlitwę, a swoje cierpienia i trudy własnego życia Miłosierdziu Bożemu za wstawiennictwem Maryi polecą" - czytamy w dekrecie.

Na naszej dorocznej pielgrzymce zgromadziło się w tym roku ponad pół tysiąca sodalisów, sodalisek, ich rodzin oraz przyjaciół. Z roku na rok jest nas coraz więcej, co szczególnie cieszy. Duże grupy sodalicyjne przyjechały z Księżmi Moderatorami m.in. z Sosnowca, Czeladzi, Olsztyna, Torunia, Włocławka, Przemyśla, Krakowa, Łodzi, Warszawy, Piaseczna, Piastowa, Poznania i Gdańska. Uwagę zwracała liczna obecność młodzieży, szczególnie z Warszawy (Katolicki Zespół Edukacyjny Federacji SM w Polsce), Włocławka (Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza) i Częstochowy (Młodzieżowa Sodalicja Mariańska). Młodzież realizowała najpierw ten sam program pielgrzymkowy, co pozostali uczestnicy, a dodatkowo jeszcze została w Częstochowie dzień dłużej na własnym spotkaniu modlitewnym prowadzonym przez księży i braci marianistów.

W imieniu gospodarzy miejsca, ojców paulinów, pielgrzymów powitali w jasnogórskiej Kaplicy Różańcowej podprzeor Jasnej Góry o. Jan Poteralski OSPPE i o. Marcin Minczyński OSPPE, moderator sodalicji jasnogórskiej.  - Jasna Góra jest otwarta dla wszystkich wspólnot działających w Kościele. Ale wasza wspólnota ma szczególne znaczenie, dlatego, że macie w nazwie Maryję, która jest tak bardzo związana z naszym narodem i z każdym człowiekiem. Cieszę się i gratuluję wam tego, że tworzycie wspólnotę sodalicji i chcecie z Matką Bożą przemieniać oblicze polskiej ziemi - mówił o. Poteralski.

Konferencję na temat Maryi Matki Kościoła wygłosił znany mariolog ks. dr Teofil Siudy. Stwierdził, że prawda o Matce Bożej koronuje całą refleksję o Kościele, jaką przedstawił Sobór Watykański II. Ostatni rozdział soborowej Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium nosi tytuł „Błogosławiona Maryja Dziewica, Boża Rodzicielka, w tajemnicy Chrystusa i Kościoła".           - Matka Boża nie jest tam pokazana sama, ale przedstawiono Ją w tajemnicy swojego Syna. Maryja została powołana także do tego, żeby być obecną w tajemnicy Kościoła. Obecność Maryi w rzeczywistości Kościoła w szczególny sposób syntetyzuje tytuł Maryja Matka Kościoła - podkreślił ks. Siudy.

Następnie wyjaśnił, co konkretnie oznacza, że Maryja jest Matką Kościoła. - Maryja obecna jest w Kościele w sposób wzorczy i czynny. W przypadku wzorczej obecności Matka Boża daje nam wzór chrześcijańskiego życia, czyli wzór naszej ludzkiej odpowiedzi na działanie Boga. A więc wzór wiary, nadziei i miłości. Jest Ona pierwszą wierzącą. Uczy nas wiary przykładem swojego życia. Natomiast czynna obecność Maryi w Kościele oznacza, że Maryja chce nam pomagać, abyśmy wzrastali w wierze, nadziei i miłości. Pomoc ta polega na macierzyńskim pośrednictwie Maryi. Ona wstawia się u swojego Syna, błaga za nami, kiedy się do Niej zwracamy w jakiejś intencji. A nawet jak się nie zwracamy, to wyprzedza nasze prośby, bo zna je już zanim my je wypowiemy. Zna je w Bogu, będąc już uwielbiona i wniebowzięta - tłumaczył prelegent.

Zaznaczył, że bardzo istotne jest naśladowanie Maryi. - Im bardziej staramy się naśladować Maryję, tym bardziej możemy oczekiwać na Jej matczyną pomoc. Chodzi też o to, abyśmy oddając cześć Matce Bożej nie zapominali, że oddajemy cześć Tej, która jest z nami, pośród nas i prowadzi nas do Domu Ojca. Wszystkie akty kultu maryjnego mają prowadzić do przymierza z Matką Bożą, do synowskiego zawierzenia Maryi. Sodalis Marianus to człowiek trwający w przymierzu z Maryją, odpowiadający na Jej matczyną obecność i miłość swoją synowską miłością - konkludował ks. Siudy.

Kolejnym mówcą był br. Jose Iglesia, który przypomniał główne idee i program Roku Maryjnego. Podkreślił, że Rok Maryjny jest dla wszystkich, nie tylko dla sodalisów i warto zaprosić również osoby spoza sodalicji na wspólną modlitwę.

Grzegorz Baran odczytał list, jaki na jego ręce, z okazji rozpoczęcia Roku Maryjnego, skierował abp Józef Kupny, metropolita wrocławski, delegat Konferencji Episkopatu Polski do Spraw Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Ksiądz Arcybiskup z wielką radością i uznaniem przyjął informację o ogłoszeniu Roku Maryjnego w Sodalicjach Mariańskich. Przypomniał, że ogłoszenie Maryi Matką Kościoła zbiegło się z zakończeniem prac nad Konstytucją Lumen Gentium, gdzie jeden z rozdziałów jest poświęcony Maryi. „Wierzę, że jak ogłoszeniu Maryi Matką Kościoła oraz pracom nad Konstytucją Dogmatyczną o Kościele towarzyszyła asystencja Ducha Świętego, tak i w czasie inicjatyw, związanych z przeżywaniem w Sodalicjach Roku Maryjnego, światło Ducha będzie oświecało Wasze umysły i otwierało serca" - napisał abp Kupny. Udzielił też na czas Roku Maryjnego pasterskiego błogosławieństwa, aby „wszyscy, którzy zaangażują się w jego przeżywanie doświadczali wspólnoty z Jezusem i Jego Kościołem", a realizowane inicjatywy przyczyniły się do „pogłębienia więzi pomiędzy czcicielami Najświętszej Maryi Panny".

Abp Kupny poprosił wszystkich sodalisów o modlitwę w swojej intencji.

Federacja SM przygotowała broszurę z materiałami formacyjnymi, które można będzie wykorzystać do przygotowania i przeprowadzenia sodalicyjnych spotkań w Roku Maryjnym. W części pierwszej znajdują się rozważania na poszczególne miesiące Roku Maryjnego i miesięczne nabożeństwo do Maryi Matki Kościoła, które autorzy, księża i świeccy, przygotowali specjalnie w odniesieniu do konkretnych tematów. W części drugiej znajduje się Litania do NMP Matki Kościoła, która proponowana jest do odmawiania na zakończenie każdego miesięcznego nabożeństwa. W publikacji znajduje się m.in. znakomity tekst abp Józefa Michalika, który w przystępny sposób wyjaśnia teologiczne podstawy tytułu Maryi Matki Kościoła.

Księża Moderatorzy i prezesi poszczególnych sodalicji uroczyście odebrali materiały formacyjne z rąk członków komisji, która przygotowywała program Roku Maryjnego. Regina Pruszyńska z Warszawy przedstawiła historię nadania Matce Bożej tytułu Matki Kościoła. Podkreśliła, że zapewne nie byłoby tego uroczystego nadania, gdyby nie bardzo intensywne starania Episkopatu Polski na czele z Prymasem Tysiąclecia kard. Stefanem Wyszyńskim. Uczestnicy odmówili modlitwę w intencji beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia.

Kolejnym punktem pielgrzymki było, również w Kaplicy Różańcowej, nabożeństwo Drogi Maryi Via Matris. Poprowadzili je członkowie sodalicji jasnogórskiej na czele z Ojcem Moderatorem Marcinem Minczyńskim OSPPE.

Głównym punktem pielgrzymki była Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu, której przewodniczył o. Emilio de Cardenas, Moderator Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce, w koncelebrze z Księżmi - Moderatorami sodalicji z całej Polski. Homilię wygłosił ks. Teofil Siudy. Zaznaczył, że Jezus Chrystus ciągle do nas mówi. Z Jego słów rodzi się i rozwija nasza wiara. Ale mówi do nas także Jego i nasza Matka. Mówi swoim „tak" woli Bożej i mówi również swoją ikoną. Wskazuje na Jezusa, prowadząc do Niego. - Wpatrujemy się w jasnogórską ikonę, aby mogła pogłębić się i umacniać nasza wiara. Wiara rodzi się bowiem z tego, co się słyszy, ale również z tego, co się widzi - mówił kaznodzieja. Na koniec homilii ks. Siudy zacytował słowa pięknej modlitwy papieża Franciszka do Maryi z adhortacji apostolskiej Ewangelii Gaudium. To właśnie tą modlitwą uczestnicy czerwcowego Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Polsce, w tym Sodalicja Mariańska, zawierzyli wszystkie ruchy i stowarzyszenia katolickie Matce Bożej.

Podczas Eucharystii nastąpiło zawierzenie Matce Bożej uczniów I klasy Katolickiego Gimnazjum prowadzonego w Warszawie przez Federację Sodalicji Mariańskich w Polsce. Złożono także przyrzeczenia kandydackie i ślubowania sodalicyjne. Na zakończenie Mszy św. uczestnicy odmówili Akt osobistego poświęcenia się Sercu Maryi napisany przez kard. Stefana Wyszyńskiego. Oprawę liturgiczną zapewniła młodzież sodalicyjna z różnych stron Polski. Młodzież po Mszy św. poprowadziła również nabożeństwo różańcowe w Kaplicy Cudownego Obrazu.

Pielgrzymka zakończyła się modlitwą w Kaplicy i zwiedzaniem Domu Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego u stóp Jasnej Góry oraz wspólnotowym grillem w ogrodzie.

XXXIII Pielgrzymka na Jasną Górę - zaproszenie

 W sobotę 20 września odbędzie się XXXIII Ogólnopolska Pielgrzymka Sodalicji Mariańskich na Jasną Górę.

Spotykamy się o godz. 10.00 w Kaplicy Różańcowej na Jasnej Górze. W programie tradycyjnie znajdzie się część konferencyjna oraz modlitewna. Głównym punktem będzie o godz. 14.00 Msza św. w Kaplicy Matki Bożej. Potem odmówimy wspólnie Różaniec. Nie zabraknie czasu na rozmowy i wymianę doświadczeń. Zapraszamy wszystkich sodalisów i sodaliski wraz z rodzinami i przyjaciółmi!

W trakcie pielgrzymki rozpoczniemy Rok Maryjny w Sodalicjach Mariańskich, który będziemy przeżywać z okazji 50. rocznicy ustanowienia  przez papieża Pawła VI Maryi Matką Kościoła. Rok Maryjny potrwa do stycznia 2016 r. i przebiegać będzie pod hasłem „Maryja Matką Kościoła, który udziela sakramentów". - Chodzi o to, żeby każdy z nas mógł lepiej poznać, usłyszeć i kochać Maryję. Już Ją znamy, słyszymy, kochamy, ale te postawy trzeba ciągle pogłębiać. Treść Roku Maryjnego zawiera się w jego haśle: „Maryja Matką Kościoła, który udziela sakramentów". Najpierw chcemy oddać hołd Matce Najświętszej, która jest Matką Kościoła, a potem chcemy pogłębiać przeżywanie w naszym życiu sakramentów - tłumaczy br. Jose Iglesia SM, członek Komisji, która przygotowała szczegółowy program obchodów Roku Maryjnego. Oprócz niego w jej skład wchodzą: o. Emilio de Cardenas SM, Regina Pruszyńska i Grzegorz Baran.

Jak już informowaliśmy każdy miesiąc Roku Maryjnego poświęcono określonemu tematowi, który został opracowany przez określone osoby żyjące danym zagadnieniem na co dzień. I tak np. kapłani podjęli temat „Maryja w życiu kapłana", osoby chore temat „Maryja w chorobie", małżonkowie temat „Maryja w wierności małżeńskiej aż do śmierci", a zakonnicy temat „Maryja Matką i Opiekunką Życia Konsekrowanego". Spotkania formacyjne w poszczególnych sodalicjach mają być prowadzone w oparciu właśnie o te opracowania. Sodalicje zachęcamy również do tego, aby przygotować i poprowadzić związane z tymi tematami spotkania modlitewne, które warto, aby były otwarte dla wszystkich zainteresowanych, również spoza sodalicji.