Strona główna  /  Pielgrzymki  /  XXXI Pielgrzymka SM  /  Rok Wiary Sodalicji

Rok Wiary Sodalicji

Pod hasłem „Sodalicje Mariańskie w Roku Wiary" odbyła się 15 września XXXI Pielgrzymka Sodalicji Mariańskich na Jasną Górę. Pielgrzymi zastanawiali się jak najlepiej przeżyć Rok Wiary. W pielgrzymce, oprócz dorosłych uczestników, brała również udział młodzież sodalicyjna.

Do Częstochowy przybyli przedstawiciele Sodalicji Mariańskich, wraz z księżmi - moderatorami, m.in. z Warszawy, Piastowa, Piaseczna, Czeladzi, Sosnowca, Olsztyna, Cieszyna, Gdańska, Krakowa i Torunia. Nie zabrakło oczywiście gospodarzy - członków Jasnogórskiej Sodalicji Mariańskiej wraz z moderatorem o. Marcinem Minczyńskim OSPPE.

Pielgrzymka rozpoczęła się modlitwą, którą w Kaplicy Różańcowej poprowadził ks. Dariusz Drzewiecki z parafii św. Stanisława BM w Czeladzi. Wszystkich zgromadzonych powitał Grzegorz Baran z Warszawy, prezes Zarządu Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce. Obecni byli również wiceprezesi Zarządu: Grażyna Jaworska z Olsztyna i Leszek Konturek z Krakowa. Grzegorz Baran powitał również o. Emilio de Cardenasa SM, Moderatora Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce, który był głównym duchowym opiekunem pielgrzymki. To właśnie szczególnie dzięki inicjatywie o. Cardenasa w pielgrzymce wzięła udział młodzież sodalicyjna, która realizowała osobny program, ale wzięła udział we wspólnej, uroczystej Eucharystii w Kaplicy Cudownego Obrazu.  Słowa powitania skierował do pielgrzymów również o. Marcin Minczyński.

Podwoje wiary

Główny referat wprowadzający do Roku Wiary wygłosił o. Emilio de Cardenas. Najpierw nawiązał do tytułu listu Benedykta XVI „Porta Fidei", czyli „Podwoje wiary". Za Ojcem Świętym zaznaczył, że podwoje wiary są dla nas zawsze otwarte. - Chodzi o to, żeby jak najwięcej osób uwierzyło, a ci, którzy odeszli od wiary, wróciło do niej. Mamy więc dla wszystkich trzymać otwarte drzwi wiary, ale i my sami musimy przez nie wejść. Bo my także mamy w sobie sferę, którą można nazwać pogańską i którą trzeba nawrócić do wiary. Podwoje wiary wprowadzają nas do życia w komunii z Bogiem i pozwalają wejść do Jego Kościoła - tłumaczył o. de Cardenas.

Ojciec moderator przypomniał, że Rok Wiary rozpoczyna się 11 października 2012r., w pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, a zakończy się w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 24 listopada 2013 r. 11 października 2012 r. mija także dwadzieścia lat od opublikowania Katechizmu Kościoła Katolickiego, tekstu promulgowanego przez Jana Pawła II, aby ukazać wszystkim wiernym siłę i piękno wiary. Jednak Sodalicja Mariańska zakończy Rok Wiary później, w grudniu 2013 r., podczas specjalnej pielgrzymki do Rzymu z okazji 450. rocznicy założenia Sodalicji.

Prelegent podkreślił, w Roku Wiary wszyscy będziemy mieli okazję wyznać wiarę, uroczyście w katedrach, ale także w domach, rodzinach, wspólnotach zakonnych i parafialnych, ruchach i stowarzyszeniach. Ten czas ma być także okazją do odkrycia na nowo treści, które przekazał Sobór Watykański II, bo one nie straciły wartości ani blasku. Także warto na nowo zapoznać się z Katechizmem Kościoła Katolickiego, od którego ukazania się upłynęło 20 lat, a który jest wielkim narzędziem wspierania wiary. - Zaczyna się Rok Wiary. I co my na to? - tym pytaniem zakończył swój wykład o. Emilio.

Świeccy w Kościele

Obszary zaangażowania świeckich w Kościele w oparciu o dokumenty Vaticanum II omówiły Sodalicje z różnych stron Polski. Sodalicja Mariańska z Piastowa przedstawiła temat formacji biblijnej w oparciu o Konstytucję dogmatyczną o Objawieniu Bożym „Dei Verbum". Sodalicja Mariańska w Piastowe praktykuje cotygodniowe rozważania Ewangelii metodą Lectio Divina. - Poprzez studiowanie Słowa Bożego osoba Jezusa, Jego nauczanie, stają się nam coraz bliższe - mówili Sodalisi z Piastowa. Przygotowali też przedstawienie na podstawie fragmentu Drugiej Księgi Królewskiej, w które zaangażowani zostali również inni uczestnicy pielgrzymki.

O wspólnocie w życiu chrześcijańskim, na podstawie Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et Spes", mówił Jan Kosiedowski, przedstawiciel Sodalicji Mariańskiej z Gdańska. Prelegent zaznaczył, że Bóg w swojej istocie jest niezmienny. Natomiast otaczający nas świat ulega ciągłej zmianie.  - Żeby więc pełnić rolę apostołów w żywej wspólnocie, trzeba być otwartym na świat, ale jednocześnie szukać nowego języka i nowych środków przekazu. Trzeba być przede wszystkim autentycznym, stawiać na miłość i wspólne przeżywanie wiary. A do tego potrzebne jest bardzo dużo pokory - mówił Jan Kosiedowski.

Temat zaangażowania w Kościele (na podstawie Konstytucji dogmatycznej o Kościele „Lumen Gentium" i Dekretu o apostolstwie świeckich „Apostolicam actuositatem") przedstawiła Grażyna Jaworska z Sodalicji Mariańskiej w Olsztynie. - Powołanie chrześcijańskie jest również powołaniem apostolskim. Zostaliśmy zaproszeni przez Chrystusa do Jego misji, przekazywania Jego nauki. Poza funkcjami organizacyjnymi, wychowawczymi, kierowniczymi, musimy być świadkami wiary w Zmartwychwstałego Chrystusa - mówiła Grażyna Jaworska.

Apostolstwo w świecie - to zagadnienie, które podjęła Anna Laszuk z Sodalicji Mariańskiej w Warszawie. Swój referat oparła na trzech dokumentach: Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes", Dekrecie soborowym o apostolstwie świeckich „Apostolicam actuositatem" i najnowszym dokumencie społecznym Episkopatu Polski „W trosce o człowieka i dobro wspólne". - Warto zapoznać się z tymi dokumentami, czerpać z nich jak najwięcej treści i wcielać je później w życie. Apostolstwo może być bowiem w pełni skuteczne jedynie pod warunkiem wielostronnego i pełnego przygotowania - mówiła prelegentka.

Na podstawie wspomnianych wyżej dokumentów Anna Laszuk zaproponowała Sodalicjom następujące zadania. Po pierwsze promocja integralnego obrazu człowieka, w tym: promocja koncepcji rodziny jako wspólnoty, której podstawę stanowi małżeństwo mężczyzny i kobiety, inicjowanie spotkań modlitewnych w intencji ochrony życia dzieci nienarodzonych, kształtowanie w dzieciach istotnych wartości życia ludzkiego i obowiązek wychowania religijnego dzieci. Po drugie troska o kulturę, w tym: troska o ład moralny w sferze duchowej i materialnej, pielęgnowanie polskiej odrębności w zakresie kultury i szacunek dla innych kultur, troska o formację i wychowanie dzieci i młodzieży z naszych środowisk rodzinnych i lokalnych, wspieranie działalności szkół katolickich prowadzonych przez Federację Sodalicji Mariańskich w Polsce w Polsce, wsparcie finansowe dokończenia budowy szkoły - Pomnika Roku Jubileuszowego 2000. Po trzecie kształtowanie postaw patriotycznych. Po czwarte troska o etyczne standardy w życiu politycznym, w tym: promowanie kandydatów do władz samorządowych i Sejmu oraz współpraca z wybranymi przez nas samorządowcami i parlamentarzystami, przeciwstawianie się zjawiskom dyskryminacji mediów katolickich, reagowanie na przejawy zła w życiu publicznym.

Kolejny referat przygotowała Sodalicja Mariańska z Torunia. Dotyczył zaangażowania Sodalicji w liturgii na podstawie Konstytucji o liturgii świętej „Sacrosanctum Concilium". Dokument ten podkreśla, że niedziela jest dla chrześcijan najstarszym i pierwszym dniem świątecznym i ten świąteczny charakter Eucharystii wyraża radość, jakiej Chrystus udziela swemu Kościołowi przez dar Ducha Świętego. „Jeśli niedziela jest fundamentem dla każdej wspólnoty parafialnej, ten dzień winien być wyjątkowy, święty, jedyny. Ale jednocześnie jest to też dzień weekendu, wyjazdów, udziału w różnych imprezach towarzyskich, politycznych, sportowych. Wspólnoty sodalicyjne mają tu duże pole do popisu; powinniśmy tak organizować sobie, swoim rodzinom, znajomym wolny czas, aby priorytetem w niedzielę była Msza święta, a potem gry, zabawy, spotkania dające radość, odpoczynek od codziennych trosk i problemów. Może to być piknik albo wyjazd w plener dla podziwiania piękna przyrody. Niech troska o dobra materialne ustąpi trosce o wartości duchowe i estetyczne. W niedzielę zazwyczaj spotykamy się z bliskimi osobami, dziećmi, wnukami. Może spróbujmy razem poszerzyć liturgię czytając i tłumacząc im Ewangelię?" - pisze Sodalicja z Torunia w referacie, który z braku czasu i napiętego programu pielgrzymki nie został odczytany.

Kalendarz Roku Wiary

Na koniec Regina Pruszyńska, z Sodalicji Mariańskiej w Warszawie, przedstawiła krótko najważniejsze wydarzenia Roku Wiary. Wszystko rozpocznie się wieczorem 11 października w kościołach katedralnych i parafialnych, gdzie podczas uroczystej liturgii zostanie procesjonalnie wniesiony ozdobny egzemplarz dokumentów Soboru Watykańskiego II oraz Katechizmu Kościoła Katolickiego. Księgi te zostaną złożone na jednym z bocznych ołtarzy. Te dokumenty stanowią swego rodzaju busole dla współczesnego chrześcijaństwa.

Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez Wspólnotę z Taize odbędzie się w Roku Wiary w Rzymie (od 28 grudnia 2012 r. do 1 stycznia 2013 r.). W jego ramach zostanie zorganizowana specjalna liturgia nieszporów dla Polaków połączona z wyznaniem wiary.  Niezależnie od tego wydarzenia wszystkie pielgrzymki młodzieży udające się w Roku Wiary na Jasną Górę będą składać wyznanie wiary właśnie w tym sanktuarium. Podobnie uczynią członkowie Sodalicji Mariańskich podczas dorocznej, wrześniowej pielgrzymki na Jasną Górę, która odbędzie się 21 września 2013 r.

Z kolei 25 stycznia 2013 r. we wszystkich katedrach w Polsce zostaną odprawione w łączności z Benedyktem XVI nabożeństwa ekumeniczne wraz z przedstawicielami innych wyznań chrześcijańskich. 20 lutego, w święto Katedry Świętego Piotra, zostanie zorganizowany dzień pracowników nauki, w ramach którego wyznają oni wiarę i wezmą udział w różnego rodzaju spotkaniach na temat relacji między wiarą a nauką. 25 marca w Niedzielę Palmową w ramach przygotowania do Światowego Dnia Młodzieży na modlitwie we wszystkich diecezjach zbierze się młodzież.

Kolejna ważna data Roku Wiary to 18 maja. Wtedy odbędzie się spotkanie ruchów kościelnych z Benedyktem XVI w Rzymie. Natomiast 2 czerwca, przy okazji Bożego Ciała, we wszystkich świątyniach odbędą się specjalne adoracje eucharystyczne. W lipcu przedstawiciele młodzieży pojadą na Światowe Dni Młodzieży do Rio de Janeiro, a 29 września odbędzie się Dzień katechetów w 20. Rocznicę publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Zakończenie Roku Wiary nastąpi w uroczystość Chrystusa Króla 24 listopada 2013r. Ale Sodalicja Mariańska Rok Wiary zakończy dopiero w grudniu 2013 r. na specjalnej pielgrzymce do Rzymu.

Z kolei Rok Duszpasterski 2012/2013 będzie nosił hasło „Być solą ziemi".

Swoje wystąpienie Regina Pruszyńska zakończyła prośbą o pomoc. W kościele św. Stanisława BM w Czeladzi nastąpiła katastrofa budowlana. Pilnej rekonstrukcji wymagają wały oporowe stanowiące podstawę świątyni. Potrzeba ok. 4 milionów złotych. Inaczej kościołowi grozi zawalenie.

Uczestnicy spotkania w Kaplicy Różańcowej wysłuchali także innych bieżących komunikatów oraz jednogłośnie zaakceptowali treść listu, który zostanie przez Zarząd Sodalicji wysłany do o. Wojciecha Ziółka SJ, prowincjała Prowincji Polski Południowej Jezuitów. List został przygotowany z okazji Roku Piotra Skargi.

Kolejnym punktem pielgrzymki była Droga Krzyżowa na Wałach, przygotowana przez Sodalicję Mariańską z Poznania.

Msza św. w Kaplicy Matki Bożej

O godz. 14.00 rozpoczęło się najważniejsze wydarzenie pielgrzymki - Msza św. koncelebrowana w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze. Przewodniczył jej o. Emilio de Cardenas w koncelebrze z sodalicyjnymi księżmi moderatorami z całej Polski. W homilii nawiązał do „Testamentu z Krzyża", w którym Jezus doprowadził do przymierza między Maryją a Janem. Ale do przymierza z Matką Bożą jesteśmy zaproszeni my wszyscy.  Podkreślił, że przymierze ma trzy aspekty. Po pierwsze jest to wzajemny wybór. Następnie jest stowarzyszenie pomiędzy osobami, które zawierają przymierze. I wreszcie, jako trzeci aspekt, pojawia się zaangażowanie.

Kaznodzieja omówił krótko poszczególne aspekty przymierza. - Najpierw jest wzajemny wybór. Ale kto wybiera pierwszy? Ja wybieram Maryję, czy Maryja wybiera mnie? Według Ewangelii Jezus zwraca się najpierw do Matki mówiąc: „Oto syn Twój". Tak więc to Maryja wybiera pierwsza. Ona nas wszystkich wybrała u stóp krzyża. Wybrała pierwsza, abym ja także mógł wybrać Ją. Inicjatywa pochodzi od Jezusa, ale wybór Maryi ma pierwszeństwo przed naszym wyborem - tłumaczył o. de Cardenas.

Drugim krokiem jest stowarzyszenie. - Ci, którzy zawierają przymierze, są wspólnikami. A więc ponieważ zawierasz przymierze z Maryją, stajesz się jej wspólnikiem - mówił ojciec moderator. Zaznaczył, że w przymierzu z Maryją otrzymujemy od Niej wiele dobra, ale naszą własnością stają się także Jej długi. O. Emilio opowiedział, że kiedy wiele lat temu przyjechał na Jasną Górę był zdziwiony, że pielgrzymi piszą i wrzucają do skrzynki karteczki z prośbami do Matki Bożej. - Wytłumaczono mi, że są tam bardzo gorące, głębokie prośby i bardzo bolesne sprawy. To są właśnie długi Matki Bożej. Te wszystkie prośby powinny być w sercach Sodalisów. Bo to są również twoje długi. Ty masz się czuć adresatem tych wszystkich próśb. Tak, jakby każda prośba pukała do twojego serca. Serce Sodalisa ma być szeroko otwarte na potrzeby wszystkich dzieci Kościoła, jak również tych ludzi, którzy są poza Kościołem, ale zwracają się do Boga z jakimiś prośbami. Czy przyjmujecie te wszystkie prośby? Pamiętajcie, że nie jesteście w tym wszystkim sami, ale we wspólnocie z tymi wszystkimi, którzy mają przymierze z Maryją - mówił o. de Cardenas.

Trzecim krokiem przymierza jest zaangażowanie. Ze strony Matki Bożej jest to obrona swoich dzieci. - Natomiast nasze zaangażowanie ma podwójny wymiar. Po pierwsze chodzi o walkę o osobistą świętość. Po drugie chodzi o apostolstwo, bycie apostołem Maryi. Ona ma misję, a my jesteśmy Jej rękami, nogami, ustami. To jest właśnie przepiękne przymierze pomiędzy Sodalicją a Maryją. A Jezus Chrystus z wysokości krzyża patrzy na to przymierze i mu błogosławi - konkludował kaznodzieja.

W trakcie Mszy św. wybrani członkowie Sodalicji złożyli ślubowania i przyrzeczenia. Odbyło się także zawierzenie Matce Bożej uczniów klas pierwszych Katolickiego Gimnazjum prowadzonego przez Federację Sodalicji Mariańskich w Polsce.

O godz. 16.00 Sodalicja Mariańska z Krakowa poprowadziła różaniec w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze.

Pozostali pielgrzymi wyjechali do Sanktuarium św. Ojca Pio na Przeprośnej Górce, gdzie modlili się oraz wysłuchali krótkiej opowieści o tym miejscu Kustosza Sanktuarium. Młodzież uczestniczyła natomiast w plenerowej Drodze Krzyżowej. Na koniec odbył się wspólny grill.

                                                                                                                      pch